Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Onderzoek bevestigt: aantal rechtszaken daalt na stijging griffierechten

​Een stevige verhoging van de griffierechten leidt inderdaad tot een duidelijke daling van het aantal rechtszaken. Dit blijkt uit een  evaluatie (pdf, 622 kB) van eerder onderzoek naar dit effect. Het precieze effect van hogere griffierechten op de toegang tot de rechter is moeilijk te becijferen, stelt de evaluatie.

Toegankelijkheid
Dit voorjaar berichtte de Raad voor de rechtspraak op basis van eigen  onderzoek (pdf, 323 kB) dat een stevige verhoging van de griffierechten leidt tot een flinke daling van het aantal handelszaken. Een verdubbeling van de griffierechten – de kosten om een rechtszaak aan te spannen – zou leiden tot veertig procent minder zaken. Zulke maatregelen leveren gevaren op voor de toegankelijkheid tot de rechter, stelde de Raad. Burgers en bedrijven zouden minder snel naar de rechter stappen. Tegelijk werd aangekondigd dat vervolgonderzoek nodig is om het nieuwe rekenmodel uit te bouwen.

Bruikbaar
Deze evaluatie van het model - uitgevoerd door SEO economisch onderzoek – bevestigt dat een grote stijging van de griffierechten zal leiden tot een substantiële afname van het aantal rechtszaken. Volgens het rekenmodel is dit verband het grootst bij zaken waar relatief weinig geld op het spel staat: tussen de 250 en 2.500 euro. Dit is bruikbaar als indicatie om het effect van hogere griffierechten op het aantal rechtszaken uit te rekenen, stelt SEO.

Meer factoren
Wel is het moeilijk om met het model de precieze effecten te becijferen. Dat komt doordat veel meer factoren dan alleen de hoogte van de grifierechten bepalen of burgers en bedrijven naar de rechter stappen. Bijvoorbeeld de tijd die ze kwijt zijn als gevolg van een rechtszaak. Bepaalde factoren zijn in het huidige rekenmodel onderbelicht. SEO doet aanbevelingen om het model te verbeteren.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X