Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Belasting op zuinige auto in 2016 omhoog

De autobelastingen worden per 2016 aangepast. Eigenaren van zeer zuinige elektrische of hybride auto's gaan dan meer belasting betalen, blijkt uit documenten die staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes (VVD) donderdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Zo worden eigenaren van elektrische of hybride auto's met een CO2-uitstoot van maximaal vijftig gram niet langer vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting: vanaf 2016 moeten zij de helft gaan betalen.

Ook het systeem van bijtellingen gaat op de schop. De laagste categorie van vier procent verdwijnt. De categorie van zeven procent blijft wel bestaan, maar gaat vanaf 2016 alleen gelden voor volledig elektrische auto's. Voor hybride auto's met een uitstoot tot en met vijftig gram geldt vanaf dat jaar een bijtelling van veertien procent.

Auto's met een uitstoot van 51 tot tot 79 gram vallen onder de categorie van twintig procent bijtelling en voor alle overige auto's geldt een bijtelling van 25 procent. Leasecontracten die voor 1 januari 2016 zijn aangegaan blijven onder het huidige bijtellingsregime vallen.

Aanpassingen
Volgens Wiebes zijn de aanpassingen nodig 'omdat de snelle technologische ontwikkelingen op het terrein van CO2-uitstoot een aanscherping van de normen vereisen om de belastinginkomsten op niveau te houden en verdere marktverstoring te voorkomen'. De Algemene Rekenkamer stelde in mei dat het stimuleren van de aanschaf van zuinige auto's met fiscale voordelen de overheid miljarden heeft gekost aan misgelopen belastingen en accijnzen. In de periode tussen 2007 en 2013 ging het om mogelijk vijf miljard euro. Tegelijkertijd is de CO2-reductie lager dan verwacht.

Marktverstoring
De nu voorgestelde aanpassing van de bijtellingscategorieën leidt volgens brancheorganisatie Bovag tot forse extra marktverstoring. ''Auto's van de zaak (met uitzondering van de categorie 25 procent) gaan meer bijtelling betalen. Dat levert de schatkist 37 miljoen euro op. Dit is niet alleen een lastenverzwaring, maar het zorgt in 2016 ook voor méér in plaats van minder marktverstoring.'' Immers, zegt de Bovag, het gros van de markt gaat de volle mep betalen (25 procent), of neemt de plug-in hybride variant met 14 procent bijtelling. ''Dat verschil in bijtelling is liefst 11 procentpunt, fors meer dan nu.'' Bovag is daar zeer ontstemd over en stuurt de Tweede Kamer een alternatief plan, waarbij het huidige aantal bijtellingscategorieën behouden blijft, maar de onderlinge verschillen kleiner worden.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X