Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Italiaanse IB-heffing over buitenlandse casinowinsten in strijd met EU-recht

Het Hof van Justitie EU (HvJ EU) oordeelt dat de Italiaanse heffing van IB over prijzen van kansspelen die zijn gewonnen in casino's in andere lidstaten in strijd is met het EU-recht. Vergelijkbare inkomsten die afkomstig zijn van Italiaanse casino's zijn namelijk vrijgesteld.

De Italiaanse fiscus legt IB-aanslagen 2007-2009 op aan Cristiano Blanco omdat hij prijzen heeft gewonnen in casino's in andere lidstaten en derde landen, en deze winsten niet heeft aangegeven in zijn IB-aangiften. De Italiaanse fiscus legt ook een IB-aanslag 2009 op aan Pier Paolo Fabretti. Fabretti heeft namelijk € 52.000 in een andere lidstaat gewonnen met poker, en dit bedrag niet aangegeven.

Blanco en Fabretti stellen dat er sprake is van discriminatie, omdat in Italië gewonnen prijzen zijn vrijgesteld van de aangifteplicht en niet in de IB-heffing worden betrokken. Verder stellen zij dat de in andere staten gewonnen prijzen in Italië niet mogen worden belast, omdat daarover in die staten al belasting aan de bron is geheven. De Italiaanse rechter heeft een (zelfde) prejudiciële vraag in beide zaken gesteld.

Het HvJ EU oordeelt dat de Italiaanse heffing van IB over prijzen van kansspelen die zijn gewonnen in casino's in andere lidstaten in strijd is met het EU-recht. Vergelijkbare inkomsten die afkomstig zijn van op het nationale grondgebied gevestigde casino's zijn namelijk van die belasting vrijgesteld.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X