Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Asscher: overheid koppelt niet zomaar data bij zoeken naar fiscale en uitkeringsfraude

De overheid koppelt niet zomaar gegevens van burgers bij het zoeken naar fraude met belastingen en uitkeringen. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken heeft dat woensdag gezegd in reactie op een bericht in de Volkskrant. Dat ging over een nieuw systeem om de jacht op fraude te intensiveren. Gericht zoeken naar data en patroonherkenning moeten helpen om verdachten eerder te signaleren.

Het kabinet heeft hiertoe besloten op basis van een wet die vorig jaar zonder discussie door Tweede en Eerste Kamer is aangenomen. Asscher weerspreekt dat het kabinet kritische adviezen van de Raad van State en het College bescherming persoonsgegevens naast zich neer heeft gelegd. Die adviezen hebben volgens de minister geleid tot ‘een groot aantal ook majeure wijzigingen'.

‘Bij dit soort gevoelige onderwerpen is het extra belangrijk de feiten juist te presenteren', zegt Asscher. ‘Gegevens worden niet zomaar gekoppeld, maar in het kader van de aanpak van fraude onder strikte voorwaarden en onder toezicht van de Inspectie SZW gedeeld. Er zijn strenge voorschriften over het tijdig vernietigen van data.'

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X