Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Toeslagen lage inkomens veel te complex

De regelingen waarmee de overheid mensen met lagere inkomens ondersteunt zijn veel te ingewikkeld. Er zijn zo veel regelingen dat veel mensen door de bomen het bos niet meer zien. Dat constateert het Adviescollege toetsing regeldruk, kortweg Actal, in een donderdag verschenen rapport. Actal schetst het woud van regelgeving waar mensen die recht hebben op regelingen als de bijstand, toeslagen en belastingkortingen mee te maken krijgen.

Mensen die inkomensondersteuning krijgen, hebben gemiddeld met dertien regelingen te maken. Er zijn zeven verschillende definities van inkomen en vermogen. Dat kan en moet makkelijker, stelt Actal in een advies aan minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher.

Belastingdienst
Het aantal regelingen moet worden teruggebracht en de definities moeten zoveel mogelijk hetzelfde zijn, vindt Actal. Het zou handig zijn als voor alle regelingen gebruik wordt gemaakt van gegevens die bij de Belastingdienst bekend zijn. Het adviesorgaan vreest dat het nog niet makkelijk zal zijn om zulke veranderingen door te voeren. ''Het stelsel is zo complex dat het ook complex is om het te veranderen’’, licht een woordvoerder van Actal toe. Een van de problemen is dat niemand het overzicht heeft. ''We hebben experts gevraagd om op te sommen voor welke regelingen mensen allemaal in aanmerking komen. Niemand die dat foutloos kon.’’

Kabinet
De D66-Kamerleden Steven van Weyenberg en Wouter Koolmees dringen er op aan dat het kabinet aan de slag gaat met de aanbevelingen van Actal. ''Volgens Actal zien mensen door de bomen het bos niet meer. Mensen weten niet waar zij recht op hebben. Het stelsel moet eenvoudiger zodat het geld echt terechtkomt bij de mensen die het nodig hebben'', aldus Van Weyenberg. Koolmees wil dat het kabinet de aanbevelingen ook gebruikt bij de herziening van het belastingstelsel.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X