Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Nog geen keuzes voor nieuw belastingstelsel

Het kabinet komt op Prinsjesdag met een notitie over een nieuw belastingstelsel. Maar volgens ingewijden worden in het stuk nog geen knopen doorgehakt. Het bevat alleen een inventarisatie van de mogelijkheden. Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën gaat die later uitwerken. Bronnen op het Binnenhof hebben dat gezegd.

Volgens deze bronnen zitten de regeringspartijen VVD en PvdA allerminst op één lijn over hoe het belastingstelsel moet worden ingericht. Er zou echter geen sprake zijn van ruzie of een vervelende sfeer. „We gaan hierover op dit moment geen messen trekken”, zegt een bron. Het maken van keuzes zal waarschijnlijk pas bij de volgende kabinetsformatie gebeuren.

Een commissie onder leiding van oud-bankier Cees van Dijkhuizen kwam vorig jaar met een advies om het belastingstelsel te hervormen. De vorige ingrijpende wijzing dateert van rond de eeuwwisseling. Van Dijkhuizen c.s. stellen onder meer voor de fiscale tarieven fors te verlagen en aftrekposten en toeslagen te schrappen.

VVD en PvdA zijn het er op zich over eens dat het belastingsysteem op de schop moet. Ze willen ook allebei dat de belasting op arbeid flink omlaaggaat, want dat zorgt voor meer banen. Maar over de manier waarop dat betaald moet worden - de kosten bedragen volgens een betrokkene 3 tot 5 miljard euro - lopen de meningen vooralsnog sterk uiteen. De PvdA wil de lasten op vermogen flink verhogen, zodat er geld beschikbaar komt om werken goedkoper te maken. De VVD wil daarentegen het geld voor lastenverlaging zoeken door verder te snijden in de overheidsuitgaven.

De regeringspartijen hebben op dit moment geen zin het conflict op de spits te drijven. Een bron wijst erop dat volgend jaar de Provinciale Statenverkiezingen plaatsvinden, die ook leiden tot een nieuwe samenstelling van de Eerste Kamer. De coalitie heeft daar al geen meerderheid en is afhankelijk van de steun van bevriende oppositiepartijen. Het lijkt VVD en PvdA niet handig om in de aanloop naar deze verkiezingen een principieel politiek conflict te gaan uitvechten.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X