Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Memorandum over automatische uitwisseling van fiscale inlichtingen met Italië

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft vandaag in de Staatscourant een besluit gepubliceerd dat de bekendmaking bevat van het in augustus 2014 met Italië gesloten Memorandum van Overeenstemming inzake wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van belastingen. Het Memorandum betreft in de eerste plaats de automatische uitwisseling van fiscale inlichtingen.

Het gaat daarbij om de volgende categorieën van inlichtingen: onroerende zaken, winst uit ondernemingen, dividenden, royalty's, inkomsten uit zelfstandige arbeid, salarissen en lonen en andere soortgelijke beloningen, directeursbeloningen, inkomsten van artiesten en sportbeoefenaars, pensioenen en andere soortgelijke beloningen, overige inkomsten, alsook levensverzekeringsproducten.

Het Memorandum bevat ook bepalingen over inlichtingenuitwisseling op verzoek en over spontane inlichtingenuitwisseling. Verder is een regeling opgenomen over de aanwezigheid van belastingambtenaren van de ene Staat op het grondgebied van de andere Staat. De inlichtingenuitwisseling vindt plaats in het Engels. Het Memorandum wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en wordt na vijf jaar geëvalueerd.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X