Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Minder landen waarnaar kinderbijslag kan worden betaald

De Eerste Kamer heeft op dinsdag 17 juni 2014 de Wet herziening exportbeperking kinderbijslagen (WhEK) aangenomen. Deze gaat naar verwachting per 1 januari 2015 in. Dit betekent dat wij niet meer naar alle verdragslanden kinderbijslag kunnen betalen. Er zijn geen gevolgen voor de EU-/EER-landen of Zwitserland.

In welke verdragslanden geen kinderbijslag meer?
Woont een kind in Argentinië, Belize, Chili, Ecuador, Egypte, Hong Kong, Jordanië, Macedonië, Panama, Paraquay, Thailand, Turkije of Uruguay? Dan mogen wij vanaf 1 januari 2015 geen kinderbijslag meer betalen aan nieuwe klanten.

Heeft u al voor 1 januari 2015 kinderbijslag dan geldt er een overgangstermijn tot 1 juli 2015. U krijgt dan nog kinderbijslag over de eerste 2 kwartalen van 2015. Daarna stopt de kinderbijslag. Als u met deze wetswijziging te maken krijgt, heeft u in juli 2012 (of daarna als u later kinderbijslag heeft gekregen) hierover al informatie ontvangen. U krijgt dan in de loop van 2014 een nieuwe brief waarin precies staat wat dit voor u betekent.

Voor andere verdragslanden geldt deze wet nog niet
Naar andere landen waarmee Nederland een verdrag heeft, kunnen wij nog steeds kinderbijslag betalen. Maar dit zal in de toekomst ook veranderen. Als deze verdragen worden aangepast kunnen wij geen kinderbijslag meer betalen in dat land. Wij houden u op de hoogte via onze website.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X