Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Kritiek Raad van State op AOW-plan Klijnsma

De Raad van State heeft stevige kritiek op een kabinetsplan om de koopkrachtondersteuning voor AOW'ers op de schop te nemen. Volgens het belangrijkste adviesorgaan van de regering houdt het plan geen rekening met de draagkracht van ouderen en levert het bovendien maar een beperkte bezuiniging op. De raad vindt dat staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) haar voorstel nog eens goed moet bekijken en eventueel aanpassen.

Klijnsma wil ouderen vanaf 1 januari bovenop hun AOW een inkomensondersteuning geven die afhankelijk is van het aantal jaren dat ze in Nederland hebben gewoond en dus AOW hebben opgebouwd. Deze regeling komt in plaats van de bestaande, die als bezwaar had dat ze ook moest worden uitbetaald aan ouderen die in het buitenland wonen.

Huishoudentoeslag
De nieuwe regeling houdt verband met het niet doorgaan van de 'huishoudentoeslag'. Die zou in de plaats moeten komen van de bestaande huur-, zorg- en andere toeslagen. Het kabinet moest echter van de huishoudentoeslag afzien omdat die onuitvoerbaar bleek. De nieuwe inkomensondersteuning pakt ongunstig uit voor mensen die maar tijdelijk in Nederland hebben gewoond en gewerkt. De rest profiteert er wel van.

Dat betekent dat ook rijkere AOW'ers een extraatje krijgen. Volgens de Raad van State is het ''niet duidelijk waarom alle AOW-gerechtigden koopkrachtondersteuning zouden behoeven''. In een reactie zegt Klijnsma dat het inkomensafhankelijk maken van de nieuwe regeling tot te hoge uitvoeringskosten zou leiden.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X