Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Kostendelersnorm AOW gaat door

Op dinsdag 1 juli heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel om de kostendelersnorm in te voeren. Voor de AOW zal deze naar verwachting op 1 juli 2016 worden ingevoerd, voor de Anw op 1 juli 2015. Voor de AIO-aanvulling geldt de kostendelersnorm al vanaf 1 januari 2015 voor nieuwe klanten. Er is een overgangsregeling tot 1 juli 2015 voor klanten die al een AIO-aanvulling hebben. Heeft u een AIO-aanvulling? Dan ontvangt u hierover nog een brief van ons.

Wat is de kostendelersnorm?
Huishoudens van twee of meer personen kunnen kosten delen, waardoor de kosten per persoon lager zijn. De kostendelersnorm houdt in dat de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO-aanvulling), AOW of nabestaandenuitkering Anw lager wordt als er meer personen van 21 jaar of ouder op één adres wonen. De relatie tussen de kostendelers doet er niet toe.

Bijvoorbeeld: een kleinkind van 21 jaar dat inwoont bij een alleenstaande AOW'er is een kostendeler.

Uitzondering: huisgenoten die een studie of opleiding volgen, een kamer huren of kostganger zijn (commerciële relatie), worden niet als kostendeler gezien. Een commerciële relatie is niet mogelijk met een ouder, kind broer of zus.

Kostendelersnorm voor AIO-aanvulling
Vanaf 1 januari 2015 wordt de kostendelersnorm ingevoerd voor nieuwe klanten met een AIO-aanvulling. Voor de berekening van de kostendelersnorm wordt een speciale formule gebruikt. Kort samengevat: hoe meer personen er op hetzelfde adres wonen, hoe lager de AIO-aanvulling wordt.

Krijgt u nu al een AIO-aanvulling? Dan geldt er een overgangsregeling en krijgt u pas per 1 juli 2015 met de nieuwe regels te maken. U krijgt ruim van tevoren een brief van ons met uitleg.

Kostendelersnorm voor AOW en nabestaandenuitkering Anw
Vanaf 1 juli 2015 geldt de kostendelersnorm ook als u nabestaandenuitkering Anw krijgt; vanaf 1 juli 2016 ook als u AOW krijgt.

Woont u met één of meer kostendelers op hetzelfde adres? Dan wordt uw alleenstaandenpensioen AOW of nabestaandenuitkering Anw over een periode van 4 jaar geleidelijk verlaagd naar 50% van het netto minimumloon.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X