Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Assurantiebelasting levert 70 miljoen minder op dan geraamd

Het verhogen van de assurantiebelasting levert het Rijk minder op dan van tevoren op was gerekend. Dat meldt de Algemene Rekenkamer dinsdag. De verhoging van deze belasting heeft de schatkist tussen 2011 en 2013 ruim 1,5 miljard euro opgeleverd. Dat is 70 miljoen euro minder dan het kabinet had geraamd.

De overheid ging er ten onrechte van uit dat consumenten elk jaar meer zouden uitgeven aan verzekeringspremies. Maar in werkelijkheid groeiden die uitgaven minder hard en werden er juist minder verzekeringen verkocht. Alleen als er dit jaar 9,6 procent meer verzekeringen verkocht worden, wordt ook de geraamde opbrengst voor dit jaar gehaald.

Verschil
Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën wijt het verschil tussen de geraamde en gerealiseerde belastingopbrengst vooral aan tegenvallende economische ontwikkelingen in de afgelopen jaren. Om dat verband aan te tonen, is extra onderzoek nodig. Maar de minister wil niet elke maatregel uit het regeerakkoord nader laten onderzoeken. "De Algemene Rekenkamer geeft aan daar begrip voor te hebben, maar vindt evaluaties wel gewenst voor de belangrijkste bezuinigingsmaatregelen."

Tariefsverhoging
De tarieven voor deze belasting zijn in twee stappen verhoogd van 7,5 procent naar 21 procent. Door de verhoging van de assurantiebelasting zijn bijvoorbeeld auto-, inboedel- en brandverzekeringen 12,6 procent duurder geworden. Een huishouden betaalt nu gemiddeld 970 euro per jaar aan premies en belastingen voor verzekeringen. Daarvan gaat 170 euro op aan assurantiebelastingen. Voor de tariefsverhoging lagen die bedragen op respectievelijk 860 euro en 61 euro.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X