Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


80% heffing bij opname levenslooptegoed terug

Uit het Belastingplan 2015 dat op Prinsjesdag is gepresenteerd, blijkt dat de 80%-regeling bij opname van levenslooptegoed opnieuw wordt ingevoerd voor één jaar. De regeling geldt ten hoogste voor de waarde in het economisch verkeer van de aanspraak op 31 december 2013.

Sinds 1 januari 2012 is de levensloopregeling alleen nog beschikbaar voor bestaande deelnemers. In 2013 werden alle deelnemers die op 31 december 2011 een levenslooptegoed van minder dan € 3.000 hadden verplicht om dit tegoed af te kopen. Werknemers die op 31 december 2011 een levenslooptegoed hadden van € 3.000 of meer, mogen nog gebruik blijven maken van de levensloopregeling.

80%-regeling in 2015 terug van weggeweest
Levenslooptegoed mag tegenwoordig ook gebruikt worden om andere zaken dan verlof te financieren, bijvoorbeeld om een auto te kopen of een deel van hun hypotheek. In het jaar 2013 was de opname van deze tegoeden niet in alle gevallen volledig belast. Als de werknemer zijn volledige levenslooptegoed in één keer opnam, mocht de werkgever namelijk 20% van het opgenomen tegoed onbelast uitbetalen. Uit het Belastingplan 2015 blijkt nu dat deze zogenoemde 80%-regeling ook geldt in 2015.

Waarde in economisch verkeer op 31 december 2013 bepalend
De werkgever mag in 2015 dus opnieuw 20% van het opgenomen levenslooptegoed onbelast uitbetalen als de werknemer zijn volledige tegoed in één keer opneemt. Hieraan is wel een maximum verbonden. De 80%-regeling zal in 2015 namelijk ten hoogste gelden voor het tegoed inclusief rente dat op 31 december 2013 in de levensloopspaarpot zat. Deze – reeds gepasseerde – datum is gekozen om te voorkomen dat werknemers nog snel wat levenslooptegoed opbouwen en het vervolgens deels onbelast laten uitbetalen.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X