Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Rechtspraak reageert op Troonrede en Miljoenennota

De grondrechten van burgers spelen een belangrijke rol in de Troonrede van de Koning dit jaar. Maar in de vandaag gepresenteerde Miljoenennota gaat de aandacht vooral uit naar de versterking van de strafrechtketen bij de aanpak van terrorisme. De Raad voor de rechtspraak signaleert dat er een spanning kan zijn tussen de grondrechten van burgers aan de ene kant en het oplossen van dringende maatschappelijke problemen aan de andere kant. De Raad zal bij de advisering over wetsvoorstellen toetsen of de grondrechten van burgers voldoende gegarandeerd zijn.

Griffierechten
Uit de Miljoenennota blijkt verder dat het kabinet van plan is de griffierechten minder fors te verhogen (32 miljoen euro in plaats van 45 miljoen euro). Griffierechten is het geld dat betaald moet worden voor een gang naar de rechter. De Raad voor de rechtspraak signaleerde eerder in juni 2013 in een wetgevingsadvies (pdf, 64kB) al dat een verhoging van de griffierechten op gespannen voet kan staan met de toegang tot de rechter (Zie ook: Raad voor de rechtspraak bezorgd over hogere griffierechten).

Toegang tot de rechter
Ondanks dat het kabinet nu aankondigt de griffierechten minder fors te verhogen, blijft het de vraag of de toegang tot de rechter voldoende gewaarborgd is. Dit betreft met name de toegang tot de kantonrechter voor kleine geschillen en de toegang tot hoger beroep. De Raad voor de rechtspraak zal de uitwerking van de plannen uit de Miljoenennota op deze punten met extra aandacht beoordelen.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X