Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Onderzoek Inspectie SZW of buitenlandse studenten hier wel mogen werken

De Inspectie SZW heeft het afgelopen jaar 168 werkgevers gecontroleerd die buitenlandse studenten in dienst hadden. Bij bijna de helft van de inspecties zijn één of meer overtredingen geconstateerd. Onder meer het niet hebben van een tewerkstellingsvergunning, onderbetaling en valsheid in geschrifte. De Inspectie heeft 75 boetes uitgedeeld voor in totaal ruim € 900.000,-.

Een buitenlandse student die een verblijfsvergunning heeft voor een studie, mag in Nederland maximaal tien uur per week werken, of 40 uur per week in de maanden juni, juli en augustus. Hierbij gaat het om studenten die komen uit een land buiten de EER en Zwitserland, of uit Bulgarije of Roemenië (voor deze twee landen gold dit tot 1 januari 2014). De werkgever moet dan wel over een tewerkstellingsvergunning beschikken.

De Inspectie heeft gericht bij bepaalde bedrijven geïnspecteerd, vooral bij bedrijven in de horeca, de detailhandel en de uitzendsector. Hierbij maakt de Inspectie onder meer gebruik van gegevens van de IND en UWV WERKbedrijf. Controle is gericht op overtredingen van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML).

83 studenten werden aangetroffen die zonder tewerkstellingsvergunning werkten dan wel meer uren werkten dan is toegestaan. In ruim 35% betrof het studenten die de Chinese nationaliteit hebben. De Inspectie SZW heeft 75 boeterapporten opgemaakt, waarbij het totaal van opgelegde boetebedragen ruim € 900.000,- bedraagt.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X