Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Extraatje voor ouders met lagere inkomens

Ouders met lagere inkomens kunnen volgend jaar een extraatje tegemoetzien. Het kindgebonden budget gaat dan waarschijnlijk omhoog. Dat is volgens ingewijden afgesproken in het begrotingsoverleg tussen kabinet, coalitie en de bevriende oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP. Het extraatje wordt betaald uit het half miljard extra voor lastenverlichting dat de partijen zijn overeengekomen voor de lagere en middeninkomens.

Het geld wordt verder gebruikt voor een verlaging van de eerste belastingschijf. Naast het half miljard voor de lagere inkomens komt er een lastenverlichting van een half miljard voor de hogere inkomens. Dat was al eerder besloten. Woensdag wordt het begrotingsoverleg voortgezet, met de bedoeling het dan af te ronden. Dan wordt nog gekeken of het extra geld voor defensie dat de partijen willen uittrekken anders verdeeld kan worden.

SGP
Volgend jaar zou er 50 miljoen meer komen voor defensie, in 2016 150 miljoen en in 2017 100 miljoen. Maar vooral de SGP wil dat er volgend jaar al 100 miljoen extra wordt uitgetrokken. Mogelijk gebeurt dat, maar dat zal dan wel betekenen dat het extra budget in 2016 wat lager uitvalt. Door de lastenverlichting die de partijen willen, zullen de meeste huishoudens er ietsje op vooruitgaan. Er zijn ook groepen die niet profiteren, zoals gepensioneerden en eenverdieners met kinderen en een modaal inkomen. Bij de laatste groep zou het koopkrachtverlies zelfs boven de 1 procent uitkomen.

Afspraken
Maar het is niet de verwachting dat de gemaakte afspraken over de koopkrachtverdeling woensdag nog worden opengebroken. Bronnen spreken van een ''evenwichtig beeld''. Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën zei dinsdag dat het venijn weliswaar in de staart zit, maar dat het overleg woensdag niet meer over grote bedragen gaat. ''We komen er absoluut uit.'' De gemiddelde koopkrachtverbetering wordt ''echt heel mager'', zei Dijsselbloem. ''Komend uit de crisis is het al mooi als we een klein plusje kunnen laten zien.''

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X