Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Dijsselbloem ziet ruimte voor kleine lastenverlichting

Er is enige ruimte voor lastenverlichting, maar de mogelijkheden zijn beperkt. Die boodschap geeft minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën vrijdag voor het begin van de eerste ministerraad na het zomerreces. Maandag spreekt de top van het kabinet op het ministerie van Financiën weer met de fractievoorzitters van VVD, PvdA en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP over de begroting voor volgend jaar.

Volgens Dijsselbloem weten de partijen dat de financiële ruimte beperkt is. ''De verwachtingen zijn denk ik realistisch en dat is ook goed.'' De boodschap zal het merendeel van de onderhandelaars gunstig stemmen. De PvdA pleitte donderdag al voor lastenverlichtingen. "In het voorjaar heeft het kabinet de lasten voor inkomens vanaf 40.000 tot 110.000 euro al verlicht." Nu zijn de lage- en middeninkomens aan de beurt, vindt de PvdA.

Meevallers
D66 wil de lasten voor de laagste belastingschijf verlagen, maar dat moet niet ten koste gaan van de uitgaven. "We hebben nog steeds een begrotingstekort van 12 miljard. We zijn er dus nog lang niet. Er zijn meevallers en die kunnen gebruikt worden voor lastenverlichtingen," aldus D66. Ook de ChristenUnie vindt dat minister Dijsselbloem de lasten moet verlichten. "Het kabinet moet daarom alles op alles zetten om de werkgelegenheid te bevorderen door bijvoorbeeld de lasten op arbeid te verlagen." De VVD blijft vasthouden aan het terugdringen van het begrotingstekort. "Die moet naar 0 procent," aldus de VVD. Dat betekent niet dat hij geen ruimte voor lastenverlichtingen ziet. "Maar daar moet iedereen van profiteren."

Winst
Dijsselbloem noemde het al een ''geweldige winst dat we niet méér hoeven te bezuinigen dan we eerder van plan waren''. Maar veel extra mogelijkheden ziet hij niet. ''Elke extra uitgave voor lastenverlichting betekent dat het begrotingstekort verder oploopt en dat moeten we niet doen.''

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X