Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Beleid inzake afkoop klein pensioen en huurtoeslag

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid denkt er niet over een afgekocht pensioen voor het toetsingsinkomen van de toeslagen standaard geautomatiseerd buiten beschouwing te laten. De uitzondering voor de huurtoeslag zou dan gelden voor alle toeslagen. Bovendien moet de loonaangifte dan worden uitgebreid.

Het kabinet acht het niet zinvol om pensioenfondsen aan de Belastingdienst te laten melden of een uitkering een afgekocht pensioen betreft. Informatie over bijzondere inkomens voor de huurtoeslag, waaronder de afkoop van pensioenen, staat volgens de staatssecretaris duidelijk vermeld op de website van de Belastingdienst/Toeslagen. Het is door middel van een verzoek mogelijk ervoor te zorgen dat een afgekocht pensioen buiten beschouwing wordt gelaten voor het in aanmerking te nemen toetsingsinkomen voor de huurtoeslag. Het verzoek kan nog worden gedaan tot het moment dat een definitieve toekenning onherroepelijk is geworden. Het kabinet vraagt de pensioenfondsen de informatievoorziening aan burgers die het betreft te verduidelijken. Een pensioenafkoopsom onderscheidt zich niet van andere inkomensbestanddelen in een middelingssituatie. Dit antwoordt de Staatssecretaris Klijnsma, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, op Kamervragen van het lid Omtzigt (CDA).

Brief Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid , 27 mei 2014, nr. 2014-0000076292

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X