Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Belasting betalen in de VS door particulieren

Door een verdrag tussen Nederland en de Verenigde Staten verandert er misschien iets voor u. De Verenigde Staten willen namelijk financiële gegevens over Amerikaanse belastingplichtigen ontvangen. Om te bepalen of u belasting moet betalen, gaan de Nederlandse en Amerikaanse belastingdienst (IRS) gegevens uitwisselen.

U betaalt mogelijk belasting in de VS als u daar bent geboren. Of als u daar als inwoner wordt beschouwd, met of zonder greencard.

Financiële instellingen leveren gegevens
Nederlandse financiële instellingen onderzoeken vanaf 1 juli 2014 de gegevens van hun klanten. Vanaf begin 2015 leveren zij informatie aan de Nederlandse belastingdienst. Het gaat om informatie over personen of bedrijven die mogelijk belasting moeten betalen in de Verenigde Staten.

De gegevensuitwisseling tussen de Nederlandse en de Amerikaanse belastingdienst begint uiterlijk eind september 2015. Financiële gegevens uit 2014 delen zij ook. Oudere informatie niet. Andersom delen Amerikaanse financiële instellingen via de IRS ook informatie met de Nederlandse belastingdienst.

Financiële gegevens die de Belastingdienst uitwisselt
Financiële gegevens die de Belastingdienst met de IRS uitwisselt, zijn onder andere:
  • inkomsten als dividend en interest;
  • banksaldi;
  • verzekeringswaarden;
  • opbrengsten van de verkoop van financiële producten.
Niet automatisch een Amerikaanse belastingaanslag
Gegevensuitwisseling betekent niet dat u ook echt belasting moet betalen in de VS. Dat blijkt pas nadat de IRS de gegevens heeft gecontroleerd. De Nederlandse belastingdienst is niet betrokken bij de belastingaanslagen of betalingsverzoeken tot betaling van de IRS.

Wetgeving en verdrag met VS
De uitwisseling van financiële gegevens gebeurt op basis van de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) en het FATCA-verdrag tussen Nederland en de Verenigde Staten. FATCA is een Amerikaanse wet die wereldwijde belastingontduiking en zwartsparen door Amerikaanse belastingplichtigen tegengaat. De gegevensuitwisseling gaat pas definitief van start nadat de Eerste en Tweede Kamer deze heeft goedgekeurd. De minister van Financiën heeft daarvoor een wetsvoorstel ingediend.

Eenvoudiger werken en betere rechtsbescherming door FATCA
Voor de Nederlandse financiële instellingen wordt de uitwisseling van gegevens door het FATCA-verdrag makkelijker. Zonder FATCA-verdrag moest iedere financiële instelling afzonderlijk een overeenkomst sluiten met de IRS. Ook lopen zij niet langer risico een bronheffing te moeten betalen van 30% op Amerikaanse inkomensbronnen.

Daarnaast is de rechtsbescherming van cliënten van financiële instellingen nog beter gewaarborgd. Dit komt doordat de instellingen hun informatie niet meer zelf moeten leveren, maar dit via de Belastingdienst doen. De Nederlandse Belastingdienst en de IRS hanteren een hoge standaard van gegevensbescherming.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X