Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Belastingdienst lijkt op Noord-Zuidlijn

De situatie bij de Belastingdienst lijkt op die van de door tegenslagen geplaagde Noord-Zuidlijn in Amsterdam. De overeenkomsten zijn "bijna schokkend" zegt staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes (VVD) zaterdag in NRC Handelsblad. Wiebes volgde Hans Weekers zes maanden geleden op, die moest opstappen om problemen met de Belastingdienst. Wiebes was daarvoor als wethouder van Amsterdam verantwoordelijk voor de aanleg van de Noord-Zuidlijn.

Net als de metrolijn lijdt de Belastingdienst volgens Wiebes onder onmogelijke politieke opdrachten, onrealistische verwachtingen en heerst er ten onrechte het idee dat alle fouten voorkoombaar zijn. De dienst zal om het vertrouwen te herstellen totale openheid moeten geven over zijn werkwijze en tekortkomen, stelt de staatssecretaris. De Belastingdienst functioneert volgens hem heel goed. Mensen zouden het best accepteren als fouten worden gemaakt, zolang die maar worden gemeld. "Als de NS een keer een vertraagde trein heeft, heeft ze toch ook niet meteen gefaald?"

Omslag
Het kan volgens Wiebes een jaar duren voordat de Belastingdienst deze omslag maakt. "Ik ben ook door mijn ambtenaren gewaarschuwd. Als je alles vertelt, zeiden ze, ben je kwetsbaar, omdat mensen zien dat je fouten maakt." De staatssecretaris zegt dat dit precies is wat hij wil. Hij verwacht dat een cultuurverandering ook het wantrouwen in de Tweede Kamer jegens de Belastingdienst wegneemt.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X