Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Toeristenbelasting voor Poolse arbeiders

Hof Amsterdam oordeelt in navolging van de rechtbank dat de wijzigingsverordening toeristenbelasting op de juiste wijze is bekendgemaakt. Belanghebbende, X bv, is een uitzendbureau dat gespecialiseerd is in het werven en plaatsen van Poolse uitzendkrachten. X bv heeft Poolse werknemers gehuisvest in een hotel in de gemeente Diemen dat zij huurt van de eigenaar. De werknemers staan niet ingeschreven als ingezetene in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. In geschil is of de gemeente Diemen terecht een aanslag toeristenbelasting aan X bv heeft opgelegd. De gemeente heeft de verordening toeristenbelasting in de loop van 2011 gewijzigd om het mogelijk te maken om ook in situaties als deze toeristenbelasting te heffen.

Hof Amsterdam oordeelt in navolging van de rechtbank dat de wijzigingsverordening toeristenbelasting op de juiste wijze is bekendgemaakt. De verordening is vastgesteld door de gemeenteraad op 21 juli 2011 en van deze vaststelling is melding gemaakt in het plaatselijke huis-aan-huisblad van 10 augustus 2011. Hoewel in het huis-aan-huisblad wordt gesproken over een terinzagelegging voor de tijd van zes weken, acht het hof het aannemelijk dat de wijzigingsverordening (zoals voorgeschreven in art. 139 Gemeentewet) ten minste twaalf weken ter inzage heeft gelegen bij de receptie van het gemeentehuis. Het hof verwerpt de stelling van X bv dat de gemeente belasting heeft geheven over een periode waarin de wijzigingsverordening nog niet in werking was getreden, namelijk de periode van 1 augustus 2011 tot en met 10 november 2011. Het hof overweegt dat de aanslag is opgelegd na 10 november 2011. De heffing gaat volgens de verordening, die op 21 juli 2011 is vastgesteld, in op 1 augustus 2011. Ook in zoverre is de verordening dus verbindend, aldus het hof. Ten slotte volgt het hof de beslissing van de rechtbank dat de gemeente X bv terecht heeft aangeslagen in de toeristenbelasting voor de Poolse uitzendkrachten.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X