Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Memorandum van Overeenstemming over internationale inlichtingenuitwisseling met Zuid-Korea

Het Memorandum geeft categorieën weer voor de automatische uitwisseling van fiscale inlichtingen, zoals over salarissen, lonen en andere soortgelijke beloningen, directeursbeloningen, inkomsten verkregen door artiesten en sportbeoefenaars, inkomsten uit zelfstandige arbeid, pensioenen, lijfrenten en sociale zekerheidsuitkeringen, onroerende zaken, dividend, interest, royalty's (indien beschikbaar), vermogenswinsten (indien beschikbaar) en overige inkomsten.

De eerste uitwisseling heeft betrekking op het jaar 2014. Daarnaast bevat het memorandum bepalingen over de intensivering van spontane inlichtingenuitwisseling, de aanwezigheid van belastingambtenaren op elkaars grondgebied en gelijktijdige boekenonderzoeken. Voor dit laatste is een bijlage met procedureregels aan het MoU toegevoegd.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X