Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Wanneer is sprake van eigen woning in aanbouw?

Advocaat Generaal (A-G) Niessen heeft conclusie genomen in twee lopende procedures voor de Hoge Raad over de vraag wanneer sprake is van een ‘woning in aanbouw’. Het gaat daarbij om de toekomstige eigen woning. De beantwoording van deze vraag is bepalend voor de (aanvang van de) aftrekbaarheid van financieringskosten van de eigen woning waaronder hypotheekrenteaftrek. Volgens de A-G moet voor de bepaling van een ‘woning in aanbouw’ worden aangesloten bij de start van de feitelijke bouwactiviteiten. Dat wil zeggen dat sprake is van een ‘woning in aanbouw’ zodra wordt begonnen met heien of het leggen van de fundering.

Drie opties voor woning in aanbouw
In zijn conclusie onderscheidt de drie opties die in aanmerking komen als startpunt voor een ‘woning in aanbouw’. De eerste optie is het moment van verwerving van de grond voor de bouw van de eigen woning. Het tweede moment is het moment dat de grond bouwrijp is gemaakt en de bouwvergunning is verkregen. De derde mogelijkheid is het aansluiten bij de start van de feitelijke bouwactiviteiten, dat wil zeggen bij de aanvang van het heien of het leggen van een fundering.

Aanvang feitelijke bouwactiviteiten
De A-G is zich ervan bewust dat de ratio van de regeling rondom hypotheekrenteaftrek, volgend uit de wetsgeschiedenis, aanleiding kan geven om al bij de eerste optie te spreken van een ‘woning in aanbouw’. Toch kiest hij voor de derde optie. Het taalgebruik en de aansluiting bij de regelingen in de onroerendezaakbelastingen en de overdrachtsbelasting zijn voor de A-G doorslaggevend.

Sloop bestaande woning
Om te bepalen wat het moment van aanbouw is als er sprake is van een bestaande woning die gesloopt gaat worden, zal gekeken moeten worden naar het moment dat de sloop gereed is en men aanvangt met het leggen van de fundering. Wordt de bestaande fundering van het pand gebruikt, dan is de woning in aanbouw vanaf het moment dat de sloop is afgerond.

Herstel van onbewoonbaar geraakte woning
Bij aankoop van een onbewoonbaar geraakte woning met de bedoeling deze woning te herstellen, is het moment van de derde optie al gepasseerd en is sprake van een eigen woning in aanbouw.

De Hoge Raad nu aan zet
Nu de A-G conclusie heeft genomen, is de Hoge Raad aan zet. De Hoge Raad kan in de arresten, die nog niet gewezen zijn, afwijken van deze conclusie. Hoewel gezaghebbend, biedt de conclusie van de A-G dus (nog) geen zekerheid.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X