Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Rijk maakt schulden erger door inhouden toeslagen

De Rijksoverheid maakt de financiële problemen van veel huishoudens erger door bij het terugvorderen van te veel uitgekeerde toeslagen geen rekening te houden met de inkomensnorm voor de eerste levensbehoeften. Dat stelt voorzitter van de schuldhulpkoepel NVVK, Joke de Kock, vrijdag bij de publicatie van het jaarverslag.

De NVVK is de branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociale kredietbanken. De afgelopen jaren hebben veel huishoudens te veel huur- en zorgtoeslag gekregen vanwege de complexe regels die ook nog eens steeds gewijzigd werden, stelt De Kock. Het Rijk haalt het geld nu terug door de toeslagen waar mensen wel recht op hebben niet uit te betalen. Het bedrag dat hiermee wordt misgelopen loopt op tot 350 euro per maand. "Op een inkomen van duizend euro is dat heel erg veel."

Huur
Huishoudens kunnen hierdoor hun andere schulden niet betalen en krijgen bovendien moeite met het betalen van de huur. "Die huurtoeslag krijgen die mensen niet voor niets, die is nodig." De NVVK vindt daarom dat het rijk zich moet gaan houden aan de beslagvrije voet, die voor andere schuldeisers verplicht is. Deze norm zorgt ervoor dat mensen die schulden aflossen genoeg geld over houden om aan hun eerste levensbehoeften te voldoen. Het Rijk houdt zich nu niet aan de norm omdat de toeslagen geen inkomen zijn maar 'inkomensondersteunende maatregelen'. "Dat is natuurlijke volstrekte onzin", vindt De Kock.

Misbruik
"Dat is gewoon misbruik van de positie van het rijk." De vereniging roept de overheid op om zo snel mogelijk maatregelen te treffen. Op de berekening van de hoogte van de beslagvrije voet kwam recent al kritiek van deurwaarders en sociale raadslieden. Onder de nieuwe Wet werk en bijstand wordt die berekening nog ingewikkelder dan nu. Hierdoor komen er nog meer schuldenaren bij, waarschuwden de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden en de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders.

Schuldhulp
Eind maart maakte de NVVK bekend dat het aantal huishoudens dat schuldhulp heeft ingeroepen is verdubbeld van 44 duizend sinds het begin van de crisis in 2008 naar 88 duizend vorig jaar. De gemiddelde schuld bedroeg in 2008 nog 29.900 euro en stond vorig jaar op 37.700 euro.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X