Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Ruim 1 miljoen aan boetes opgelegd in transportsector

De Inspectie SZW heeft de afgelopen periode voor ruim 1 miljoen euro aan boetes opgelegd tegen 16 transportondernemers. In alle gevallen betrof het chauffeurs die niet beschikten over de benodigde werkvergunning. In de transportsector wordt door de Inspectie vooral gecontroleerd op overtreden van de Wav (Wet arbeid vreemdelingen) en de Wml (Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag). Bij de controles worden vooral die werkgevers geïnspecteerd waarbij het risico van het niet naleven van de regels het grootst is.

De controles van de Inspectie SZW in de afgelopen periode hebben er toe geleid dat bij 16 transporteurs overtredingen van de Wav zijn geconstateerd. In totaal gaat het hierbij om 94 werknemers die niet beschikten over de benodigde werkvergunning. Het totale boetebedrag dat is opgelegd bedraagt € 1.239.875,-. Voor een overtreding van de Wav was de hoogte van de boete in 2012 nog € 8.000,-, vanaf 1 januari 2013 is de hoogte € 12.000,-. De werknemers kwamen onder meer uit Hongarije, Bulgarije, Roemenië en Rusland. Op dit moment is al aan ruim € 350.000,- aan boetes ontvangen. Een aantal transportondernemingen heeft een beroepsprocedure ingesteld.

Op dit moment lopen er nog een aantal onderzoeken die nog niet zijn afgerond. Ook dit jaar wordt er gecontroleerd in de transportsector. Waarbij de Inspectie vooral naar die bedrijven gaat waar de afgelopen jaren overtredingen zijn geconstateerd en bedrijven met een hoog risicoprofiel op schijnconstructies. Ook wordt gebruik gemaakt van meldingen die bij de Inspectie binnen komen van vakbonden en werkgeversorganisaties. Eind vorige week kon, na een melding van de FNV nog een transporteur worden aangehouden op verdenking van mensenhandel.

Schijnconstructies
Vermoedelijk is hier sprak van een schijnconstructie. Hierbij wijkt de feitelijke situatie af van de situatie zoals die wordt voorgespiegeld. Dit met het doel om wet- en regelgeving te omzeilen. Dit is ongewenst en leidt tot oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Ongewenst voor werknemers omdat het leidt tot verdringing, onderbetaling en soms zelfs uitbuiting. Ongewenst voor ondernemers omdat er geen gelijk speelveld meer is om op te ondernemen. Ongewenst voor de overheid vanwege het mislopen van premies en belastingen en het betalen van extra uitkeringslasten als werknemers als gevolg van oneerlijke concurrentie worden ontslagen.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X