Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Nederlandse tewerkstellingsvergunning bij detachering in strijd met vrijheid van dienstverrichting

Werknemers uit derde landen die legaal verblijven in een andere EU-lidstaat en daar in dienst zijn van een werkgever, mogen voor die werkgever zonder tewerkstellingsvergunning in Nederland arbeid verrichten. Dat adviseert Advocaat-Generaal Bot het EU-Hof naar aanleiding van vragen van de Raad van State.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X