Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Mogelijk onjuiste terugvordering toeslagen 2007

Belangrijk bericht van de Belastingdienst: De Belastingdienst ontvangt verschillende signalen van mensen bij wie een of meerdere toeslagen over 2007 recent zijn teruggevorderd. Mogelijk is dit ten onrechte gebeurd. Wij onderzoeken op dit moment wat de oorzaak van de terugvorderingen is. Als blijkt dat toeslagen ten onrechte zijn teruggevorderd, wordt dit automatisch hersteld door ons en ontvangt u een excuusbrief. Wij onderzoeken de signalen en om hoeveel gevallen het gaat. Zodra er meer informatie bekend is, leest u dit op onze website.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X