Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Grote pensioenkloof mannen en vrouwen

De pensioenkloof tussen mannen en vrouwen is nog altijd groot. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag. Vrouwen ontvangen gemiddeld de helft minder aanvullend pensioen dan mannen. Mannen kregen in 2012 gemiddeld 17.300 euro en vrouwen 8.400 euro. Dat verschil is het grootst bij 65-plussers met een partner. In deze groep is de pensioenkloof zelfs groter geworden. In 2000 ontvingen vrouwen nog zo'n 38 procent van wat mannen kregen. In 2012 is dat percentage gedaald naar 34 procent.

Aanmerkelijk minder
In de periode tussen 2000 en 2012 is het aantal vrouwen van 65 jaar en ouder met een aanvullend pensioen flink gestegen. Toch zijn er nog steeds aanmerkelijk minder vrouwen dan mannen die dat hebben opgebouwd. In 2000 had 50 procent van de vrouwen een eigen pensioen opgebouwd. In 2012 kwam dat aantal uit op 60 procent. Bij de mannen is dit percentage 92 procent.

Jongere generatie
De stijging bij vrouwen komt vooral doordat jongere generaties die tegenwoordig de AOW instromen, vaker een aanvullend pensioen hebben dan de oudere generaties. Deze vrouwen hebben meer gewerkt dan de eerdere generaties. In 2012 had maar 28 procent van de 75- tot 80-jarige vrouwen met een partner pensioen opgebouwd. Bij de generatie die tien jaar jonger is, is dat aandeel 50 procent.

Klein
Vooral onder vrouwen die samenwonen of getrouwd zijn, is het aandeel met een aanvullend pensioen klein. Dat aantal is in de afgelopen twaalf jaar wel verdubbeld van ruim 20 procent naar 40 procent. Onder alleenstaande vrouwen was dat percentage in 2012 met 82 procent veel groter. Het gaat overigens niet alleen om pensioen dat deze vrouwen vroeger zelf hebben opgebouwd. Vaak ontvangen deze vrouwen een nabestaandenpensioen van hun partner.

Noodzakelijk
Vakcentrale CNV benadrukt in een reactie dat het nabestaandenpensioen "nog steeds noodzakelijk" is. In sommige sectoren zou het nabestaandenpensioen onder druk staan. "Vaak wordt gedacht dat we in een tweeverdienerssamenleving leven en dat daarom het nabestaandenpensioen onnodig is", zegt CNV-voorzitter Maurice Limmen. Maar volgens Limmen heeft Nederland feitelijk een "anderhalfverdienerssamenleving", omdat veel vrouwen niet volledig werken of onderbroken carrières hebben. "Mocht één van de partners overlijden dan is een goede pensioenregeling, met een goed nabestaandenpensioen, dus erg belangrijk om het hoofd boven water te houden."

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X