Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Geen cassatie in feitelijk zaak over premieplicht Rijnvarende

Toelichting staatssecretaris op cassatievoorstel van 31 maart 2014, nr. DGB 2014-1455, n.a.v. Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden van 18 februari 2014, nr. 12/00411, ECLI:NL:GHARL:2014:1297.

De Inspecteur heeft volgens het Hof niet aannemelijk gemaakt dat de eigenaar van het schip de winst geniet die met de exploitatie van het schip wordt beoogd ofwel niet aannemelijk is gemaakt dat onderneming van de eigenaar moet worden aangemerkt als de exploitant van het schip. Bij de eigenaar van het schip is geen onderzoek gedaan naar de exploitatie van het schip. Ook is geen informatie aan de eigenaar gevraagd omtrent de wijze van exploitatie van het in geding zijnde schip. Er is door de Inspecteur uitsluitend gesteld dat de eigenaar het schip exploiteert, feitelijke grondslag heeft de stelling niet of nauwelijks. Informatie omtrent de werkelijke exploitatie van het schip door de eigenaar is essentieel in zaken als de onderhavige.

De omstandigheid dat op de Rijnvaartverklaring geen exploitant is vermeld en de omstandigheid dat de door belanghebbende gestelde exploitant redelijkerwijs niet de exploitant kan zijn acht het Hof kennelijk onvoldoende om te komen tot het oordeel dat de Inspecteur aannemelijk heeft gemaakt dat de eigenaar de exploitant is van het schip. Het oordeel van het Hof had ook anders kunnen uitvallen en dit had wellicht ook in de rede gelegen. Desondanks meen ik dat gelet op het feitelijke karakter van de uitspraak van het Hof het instellen van beroep in cassatie niet tot succes zal leiden. Ik geef er de voorkeur aan om te berusten in de uitspraak van het Hof.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X