Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Antwoord op vragen over hoge werkdruk bij Belastingdienst

De Staatssecretaris van Financiën heeft geantwoord op vragen vanuit de Tweede Kamer over hoge werkdruk bij de Belastingdienst. Hij stelt dat de Belastingdienst momenteel een reorganisatie doormaakt en dat dit een bepaalde werkdruk met zich kan meebrengen (Brief Staatssecretaris van Financiën, 24 april 2014 DGB/2014/2142).

De Staatssecretaris van Financiën heeft geantwoord op vragen van het Tweede Kamerlid Merkies over hoge werkdruk bij de Belastingdienst. Hij stelt dat de Belastingdienst bezig is de meerjarige taakstellingen die zij in de achtereenvolgende regeerakkoorden opgelegd heeft gekregen, in te vullen en de effecten ervan in te passen in de organisatie. Daartoe vindt een reorganisatie plaats waarbij onder meer werkzaamheden worden geconcentreerd en kantoren worden gesloten. Op termijn levert dat efficiencywinst op.

Verder verdwijnen er werkzaamheden door vereenvoudiging van regelgeving. Dit alles kan in de overgangssituatie voor de betrokken werknemers een bepaalde onzekerheid en werkdruk met zich meebrengen. Met name bij de BelastingTelefoon is de laatste maanden de werkdruk erg hoog geweest. Eind 2012 bedroeg de personele capaciteit 28.107 fte. Eind 2013 was dat 28.857 fte. Deze toename is het gevolg van de intensivering van toezicht en invordering.

Verder deelt hij mee dat door middel van periodieke enquêtes de mening van medewerkers wordt gevraagd over de werkomstandigheden. Deze personeelsmonitor bevat ook vragen over werkdruk. Medio april is de nieuwe monitor uitgezet onder de medewerkers. Ook is het onderwerp werkdruk een vast item in het overleg van de dienstleiding met de medezeggenschap. De staatssecretaris wordt hiervan door de dienstleiding op de hoogte gehouden.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X