Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Kabinet stelt huishoudentoeslag uit

De huishoudentoeslag, die in 2015 zou worden ingevoerd, gaat voorlopig niet door. Minister Asscher en staatssecretaris Wiebes schrijven aan de Tweede Kamer dat invoering juridisch te ingewikkeld wordt. Daardoor gaat een ingeboekte bezuiniging van 1,2 miljard euro niet door. De toeslag moest de vervanging worden van de bestaande zorgtoeslag, de huurtoeslag, het kindgebonden budget en twee toeslagen voor ouderen.

"Onverantwoorde stijging"
Volgens Asscher en Wiebes zou Nederland mogelijk honderden miljoenen extra kwijt zou zijn aan uitkeringen in andere landen. Om dat te voorkomen zouden ingewikkelde juridische regels nodig zijn en daar voelen de bewindslieden niet voor. Zij vinden ook dat de Belastingdienst het al druk genoeg heeft. De komst van de huishoudentoeslag leidt tot "tot een onverantwoorde stijging van van de continuïteitsrisico's ten aanzien van de belastingheffing en toeslagen."

Ergens anders vandaan
Invoering van de toeslag in zijn huidige vorm is niet mogelijk, zeggen Asscher en Wiebes. Zij gaan op zoek naar een alternatieve vorm. De toeslag moest volgend jaar 600 miljoen euro opleveren, oplopend tot 1,2 miljard in 2017. Het kabinet probeert dat geld nu ergens anders vandaan ter halen.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X