Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Wij informeren huurders over verstrekken inkomensindicatie

Wij starten deze week met het informeren van huurders over het feit dat er een inkomensindicatie is afgegeven aan hun verhuurders. Ongeveer 2 miljoen huurders ontvangen de komende weken een brief van ons. De inkomensindicatie is afgegeven op verzoek van verhuurders die daarmee de huurverhoging voor 2014 berekenen. Wij verstrekken deze gegevens niet zomaar. De maatregel is onderdeel van een aantal initiatieven van dit kabinet om scheefwonen tegen te gaan en de doorstroming op de woningmarkt te stimuleren. Wij zijn wettelijk verplicht om deze gegevens te verstrekken. Wij verstrekken geen exacte inkomensgegevens, alleen een indicatie van de inkomenscategorie van het huishoudinkomen. Verhuurders mogen alleen inkomensindicaties bij ons opvragen voor woningen in de gereguleerde sector.

Eerder was al toegezegd aan de Tweede Kamer dat wij huurders hierover zou informeren. In het dossier huurwoning is meer achtergrondinformatie te vinden over de inkomensindicatie en de maximale huurverhoging.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X