Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Eén vergunning voor arbeid en verblijf vanaf 1 april

Buitenlanders die naar Nederland komen om hier langer dan drie maanden te werken, krijgen vanaf 1 april een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA). Ze hoeven niet langer een aparte aanvraag in te dienen bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) voor een verblijfsvergunning en bij het UWV voor een tewerkstellingsvergunning. Ze kunnen nu volstaan met één procedure bij de IND.

Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) en minister Asscher (Sociale Zaken) vinden het positief dat de procedure eenvoudiger wordt omdat nog maar ‘één vergunning aangevraagd hoeft te worden bij één instantie. Ook komen ze hiermee tegemoet aan een Europese richtlijn die voorschrijft dat er één enkele aanvraagprocedure en één gecombineerde vergunning moet komen voor werk en verblijf.

De gecombineerde vergunning is bedoeld voor mensen van buiten de EU, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland. Zij krijgen ermee het recht om langer dan drie maanden in Nederland te verblijven en te werken. De voorwaarden waaronder iemand naar Nederland mag komen om te werken en verblijven veranderen niet. Zo mag een vreemdeling pas in Nederland werken wanneer er geen arbeidsaanbod uit Nederland en de EU aanwezig is. Ook wordt getoetst of de vreemdeling wel de juiste arbeidsvoorwaarden krijgt. Het UWV adviseert op deze punten de IND. De IND wordt verantwoordelijk voor de GVVA en de afgifte ervan.

De GVVA geldt voor het grootste deel van de arbeidsmigranten van buiten de EU. Een twv blijft wel bestaan voor seizoenswerkers, studenten, asielzoekers en Kroaten. Voor kennismigranten verandert er niets omdat zij nu reeds alleen een verblijfsvergunning nodig hebben.

De GVVA is een verblijfsvergunning waarbij een aanvullend document is opgenomen waarin staat bij welke werkgever en in welke functie en onder welke voorwaarden de vreemdeling de arbeid mag verrichten. Wanneer niet aan die voorwaarden wordt voldaan, kan de Inspectie-SZW de werkgever een boete opleggen.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X