Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Wiebes informeert Kamer over stand van zaken invoering één bankrekeningnummer

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft aan de Tweede Kamer een brief gestuurd die gaat over de stand van zaken bij de invoering van één bankrekeningnummer. De invoering van één bankrekeningnummer is bedoeld om fraude met toeslagen en voorlopige teruggaven inkomstenbelasting aan te pakken. Hij vermeldt concrete maatregelen die sinds eind januari zijn getroffen.

De staatssecretaris deelt onder meer mee dat er inmiddels maatregelen zijn genomen om burgers en ondernemers die bewijsstukken moeten opsturen zo goed mogelijk door het verificatieproces te leiden en voor hen de vertraging bij de uitbetaling te beperken.

Verder meldt Wiebes dat de komende tijd nog de verificatie voor een groep van ongeveer 1,2 miljoen burgers en ongeveer 0,3 miljoen ondernemers moet plaatsvinden. Het betreft een groep waarvan de Belastingdienst zelf niet heeft kunnen vaststellen of het door hen gebruikte rekeningnummer voldoet aan de wettelijke eisen. Er is op dit moment geen aanleiding voor deze personen om zelf initiatief tot wijziging of verificatie van rekeningnummer te nemen. Het initiatief daartoe zal van de Belastingdienst uitgaan.

Hij wil de overlast voor deze groep zoveel mogelijk beperken en daartoe een aantal verbeteringen in het verificatieproces doorvoeren. Dat kost echter wel tijd zodat de implementatie van één rekeningnummer voor deze specifieke groep niet per 1 juli 2014 kan worden afgerond. Hij laat echter het belang van de dienstverlening aan deze burgers en ondernemers prevaleren boven het belang van snelle implementatie.

Om gedurende een nader te bepalen periode op rekeningnummers te blijven uitbetalen die nog niet aan de wettelijke eisen voldoen is evenwel ook na 1 juli 2014 een juridische grondslag nodig. Om dat mogelijk te maken zal hij het in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Uitvoeringsregeling Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen neergelegde overgangsrecht met een bepaalde periode verlengen.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X