Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Stemmen vanuit het buitenland

U kunt vanuit het buitenland stemmen, als er verkiezingen zijn in Nederland. U moet wel minimaal 18 jaar oud zijn en in het bezit van de Nederlandse nationaliteit.

Stemmen tijdens vakantie, studie of werk in het buitenland
Bent u tijdens verkiezingen in het buitenland voor bijvoorbeeld werk, studie of vakantie? En staat u ingeschreven in een Nederlandse gemeente, in Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Dan kunt u bij alle verkiezingen uw stem uitbrengen. U kunt op 2 manieren stemmen:
 • Per brief
  Om per brief te kunnen stemmen dient u een registratieverzoek (model M3) in bij de Nederlandse gemeente waar u staat ingeschreven. De meeste gemeenten bieden dit formulier via hun website aan. Ook kunt het registratieverzoek downloaden via de website van de gemeente Den Haag. U kunt het formulier tot 4 weken voor de verkiezingen bij uw gemeente indienen.
 • Bij volmacht
  U laat dan iemand in Nederland, Bonaire, Sint Eustatius of Saba voor u stemmen. De meeste gemeenten bieden het formulier (model L8) om deze volmacht aan te vragen op hun website aan. Ook kunt het volmachtverzoek downloaden via de website van de gemeente Den Haag. U kunt het formulier tot 5 dagen voor de verkiezingen bij uw gemeente indienen.
Stemmen als u in het buitenland woont
Woont u in het buitenland? En staat u niet meer ingeschreven bij een Nederlandse gemeente, in Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Dan kunt u alleen stemmen voor de verkiezingen van de Tweede Kamer en het Europees Parlement. U moet zich wel eerst registreren als kiezer. Dit kan vanaf 6 maanden tot uiterlijk 6 weken voor de verkiezing. Voor de Europese parlementsverkiezingen op 22 mei 2014 kunt u zich tot 10 april 2014 registreren.

Registreren om te stemmen als u in het buitenland woont
Met een speciaal formulier kunt u zich als kiezer registreren. Welk formulier u nodig heeft, hangt af van waar u woont.
 • Woont u in Aruba, Curaçao of Sint Maarten? En bent u niet meer ingeschreven bij een Nederlandse gemeente, in Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Dan kunt u het registratieformulier downloaden of afhalen bij de Vertegenwoordiging van Nederland.
 • Woont u elders in het buitenland? En bent u niet meer ingeschreven bij een Nederlandse gemeente, in Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Via de website van de gemeente Den Haag kunt u zich dan registreren als kiezer.
Stemmen per brief, bij volmacht of persoonlijk
Op het registratieformulier kunt u aangeven op welke manier u wilt stemmen:
 • Per brief
  U ontvangt dan een briefstembewijs, een stembiljet en een retourenvelop.
 • Bij volmacht
  U machtigt een kiesgerechtigde inwoner van Nederland, Bonaire, Sint Eustatius of Saba om voor u te stemmen. Deze kiezer ontvangt een volmachtbewijs.
 • Zelf stemmen
  Bent u op de dag van de verkiezingen toch in Nederland (waaronder Bonaire, Sint Eustatius en Saba)? Dan kunt u zelf uw stem uitbrengen. U heeft dan wel een kiezerspas nodig.
Nieuw stembiljet voor stemmen vanuit het buitenland
Het stembiljet voor kiezers in het buitenland is veranderd. Zo moet u nu in 2 stappen uw stem uitbrengen. U kunt het nieuwe stembiljet voor het eerst gebruiken bij de verkiezingen voor het Europees Parlement op 22 mei 2014.

Om vertrouwd te raken met de nieuwe manier van stemmen, kunt u alvast oefenen met het nieuwe stembiljet. U kunt het stembiljet per e-mail of per post ontvangen. Het stembiljet dat u ontvangt (per post of per e-mail) moet altijd per post worden teruggestuurd naar het briefstembureau. Gebruik hiervoor alleen de enveloppen die daarvoor zijn verstrekt. Het stembiljet kan niet per e-mail naar het briefstembureau worden teruggestuurd. Stuurt u het stembiljet toch per e-mail terug, dan brengt u geen stem uit.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X