Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Maritieme cluster blijft sterk ondanks crisis

Het gaat ondanks de crisis goed met de Nederlandse maritieme sector. Dat blijkt uit het rapport ‘De Nederlandse Maritieme Cluster; Monitor 2013’. De Maritieme Monitor 2013 bestudeert de resultaten van het Nederlandse maritieme cluster over 2012. In dat jaar groeide werkgelegenheid met 3500 banen ten opzichte van 2011. Ook de productiewaarde en toegevoegde waarde stegen, tegen de nationale trend in, met respectievelijk 1,5 miljard (1,7%) en 700 miljoen (4%) euro. De directe en indirecte productiewaarde bedroeg 36 miljard euro. De toegevoegde waarde in Nederland bedroeg direct 12 miljard euro, plus indirect nog eens 4 miljard euro. In totaal goed voor ongeveer 3% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) van Nederland.

Het zijn vooral de waterbouw, offshore, havens maritieme dienstverlening en scheepsbouw die bijdragen aan de groei in toegevoegde waarde, deze takken presteerden allen boven het niveau in 2006. De binnenvaart, marine en met name de zeevaart en visserij zaten juist onder dat niveau. Ook op gebied van werkgelegenheid zijn tonen de waterbouw, offshore en de havens de grote groeiveroorzakers. De zeevaart, marine, visserij laten ook daar dalingen zien, alsmede de scheepsbouw.

Ruim twee derde van de directe maritieme werkgelegenheid bevindt zich in de havengebieden, waarvan 45% werkt in het Rijn- en Maasmondgebied, 11% in de Noordelijke zeehavens, 8% in het Noordzeekanaalgebeid en 4% in de Scheldebekken.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X