Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Knot: huidig pensioenstelsel is niet houdbaar

Het huidige pensioenstelsel is niet houdbaar gezien de komende vergrijzing. Het is te gevoelig voor schommelingen in de economie. Dat zegt de president van De Nederlandsche Bank, Klaas Knot, vandaag in een interview met De Telegraaf. 'Het is onontkoombaar dat we naar een stelsel gaan waarin minder zekerheid zal bestaan over de hoogte van de pensioenuitkering', meent Knot.

Hij pleit voor een systeem dat nog wel verplicht is, maar meer keuzevrijheid biedt 'over hoe en waar je dat pensioen opbouwt (..). Zonder herziening van de pensioenen zal het draagvlak onder jongeren voor dit systeem afnemen en dat holt het stelsel sluipenderwijs uit', aldus Knot.

Werkgeversvoorman Bernard Wientjes en FNV-leider Ton Heerts hebben volgens de krant geen behoefte aan een nieuwe maatschappelijke discussie over het pensioenstelsel, als er geen betere rekenregels voor de dekking van de pensioenen komen. Het kabinet stuurt binnenkort een voorstel daarover naar de Kamer en de sociale partners maken zich daar zorgen over. Door die nieuwe regels zal er jarenlang geen indexatie van pensioenen voor werkenden en ouderen zijn. Ook gaan mogelijk de premies verder omhoog.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X