Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


De 10 meest gehate belastingen

De Belastingdienst en haar inspecteurs zijn niet populair. Nooit geweest ook, alle reclamecampagnes ten spijt. Niemand betaalt graag belasting. Er zijn echter belastingen waar we een bijzonder grote hekel aan hebben.

1. Met stip op 1: erfbelasting. Voor diegenen die het treft beter bekend als successierecht. Dit bleek enkele jaren nog maar weer eens uit enquête-onderzoek van TNS Nipo. Nabestaanden ervaren het doorgaans als een groot onrecht dat de spaarcenten van vader of moeder voor een deel naar de fiscus vloeien. Voor veel ouderen is het reden om al tijdens het leven af en toe geld aan de kinderen te geven. Dit wordt ook wel schenken met de warme hand genoemd. Dan komt het schenkingsrecht echter om de hoek kijken (zie 6).

2. Uit diezelfde enquête eindigde de accijns op brandstof als een goede tweede. Op dit moment gaat circa 40% van de prijs aan de pomp voor een benzine liter naar de overheid als accijns. Tel je daar btw bij op en je komt ruim over de helft. Veel Nederlanders wachten nog steeds op het moment dat het beruchte kwartje van Kok komt te vervallen. Dit betrof een 'tijdelijke' verhoging van de accijns die het begrotingstekort bij invoering in 1991 moest dekken.

3. Ook de kritiek op de heffing over vermogen neemt alsmaar toe. Deze vermogensrendementsheffing gaat ervan uit dat mensen 4% rendement per jaar op hun vermogen verdienen. Spaarders kunnen echter alleen maar dromen van een dergelijke renteopbrengst. Ook beleggers hebben die opbrengst over de laatste 10 jaar niet of alleen met moeite (of geluk) kunnen halen. Van die 4% heft de fiscus 30% waarmee vermogen dus met 1,2% wordt belast.

4. Uit vragen die regelmatig aan de redactie worden gesteld blijkt dat mensen evenmin zijn gecharmeerd van btw-verhogingen. Die leiden tot hogere prijzen. Dat terwijl we al zoveel klagen over het stijgende prijsniveau.

5. Loonbelasting. Deze voorheffing van de inkomstenbelasting wordt door de werkgever direct ingehouden op het loon. Menig werknemer schrikt van de hoogte van de ingehouden bedragen en probeert bij de aangifte er iets van terug te krijgen. Ook het progressieve systeem – hogere inkomens komen in een hogere heffingsschijf terecht – heeft felle tegenstanders. Zij prefereren een zogeheten vlaktaks met één heffingspercentage ongeacht het inkomen.

6. Je eigen geld geven aan een ander, ook daar komt de fiscus tussen. Met schenkingsrecht. Hiervoor gelden dezelfde (getrapte) tarieven en problemen als bij het successierecht. Vooral als er buiten de familie wordt geschonken, kan de ontvangende partij een fikse aanslag schenkingsrecht verwachten.

7. Bijtelling voor auto van de zaak. Rijdt u in een auto van de zaak en gebruikt u deze privé (meer dan 500 km per jaar) dan leidt dat tot een bijtelling voor de inkomstenbelasting. De fiscus ziet het verstrekken van de auto als onderdeel van het loon. De bijtellingen zijn fiks en lopen op tot 25% van de cataloguswaarde. Voor auto’s met een lage CO2-uitstoot geldt een lagere bijtelling, voor een (hybride) elektrische auto is de bijtelling nul.

8. Milieuheffingen. Iedereen ziet het belang van schone lucht, goed water en een leefbaar milieu. Weinigen lijken echter bereid ervoor te willen betalen.

9. De overdrachtsbelasting, ook wel bekend als de verhuisboete, heeft ook weinig fans. Sinds 15 juni 2011 is de belasting echter wel verlaagd van 6% naar 2%. Eerst tijdelijk als stimulans van de woningmarkt, maar inmiddels permanent. De overdrachtsbelasting wordt betaald door de koper. De taks heeft een lange historie en stamt uit de tijd van de Spaanse overheersing van Nederland. Over de verkoopprijzen van onroerende goederen werd toen een twintigste penning geheven (5%).

10. Om in de zestiende eeuw te blijven, de meest gehate belasting in Nederland ooit moet wel de zogeheten Tiende Penning zijn. Dit gezien de dramatische gevolgen. Ingevoerd in 1569 door de Spaanse hertog Alva, moest deze taks de kosten van de Spaanse overheersing dekken. Dit betrof een omzetbelasting van 10% op de verkoop van goederen, een harde klap voor een handelsnatie. De tegenstand tegen deze heffing leidde uiteindelijk tot openlijke oorlog, inmiddels bekend als de Tachtigjarige Oorlog tegen Spanje. De Tiende Penning werd nooit ingevoerd.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X