Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Controleer vooraf ingevulde belastingaangifte

Hoewel de vooraf ingevulde belastingaangiftes elk jaar completer worden, zijn invullers nog steeds verantwoordelijk voor eventuele fouten. Hiervoor waarschuwt Ruud Zuidgeest van het Register Belastingadviseurs (RB). “De Consumentenbond heeft eerder vastgesteld dat er in 5 procent van de gevallen fouten in zitten. Met een WOZ-waarde die later gecorrigeerd is, kan dat zo gebeuren. Maar ook bij mensen bij wie op persoonlijk of financieel gebied in 2013 veel is veranderd, kan dat het geval zijn.”

Meer dan elf miljoen Nederlanders kunnen vanaf komende zaterdag hun vooringevulde belastingaangifte weer downloaden en invullen. Zoals elk jaar moet de aangifte voor 1 april binnen zijn bij de Belastingdienst. Mensen die dat niet voor elkaar krijgen, moeten uitstel aanvragen.

Eigen huis
Op de vooringevulde aangifte stonden al de namen van de belastingplichtige en de fiscaal partner, het burgerservicenummer, loon, pensioen, uitkeringen en het spaargeld, ook als dat op meerdere banken staat. Voor mensen met een eigen huis is de geldende WOZ-waarde al ingevuld en ook het eigen woningforfait. Dat is het bedrag waar geen hypotheekrenteaftrek voor geldt. Ook de persoonlijke heffingskortingen, de bedragen die in mindering gebracht worden op de te betalen belasting en premies, staan er al op.

Dit jaar is de vooringevulde aangifte verder uitgebreid met de inkomens die gastouders genieten bij de kinderopvang. Bovendien zijn de aftrekbare premies van de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen toegevoegd. Vorig jaar maakten 5,3 miljoen mensen gebruik van de vooringevulde aangifte.

Hypotheekrenteaftrek
Het afgelopen jaar was er veel rumoer over de belastingwetgeving, maar toch zijn de gevolgen daarvan voor de aangifte 2013 nog beperkt. Zuidgeest: ''Het meest opvallend is dat de beperking van de hypotheekrenteaftrek merkbaar wordt. Mensen die vorig jaar een huis gekocht hebben, mogen de rente van hun hypotheek alleen aftrekken als ze hun woning ook aflossen. Maar voor eigenaren die al een huis hadden, geldt dat niet. Vanaf volgend jaar wordt de renteaftrek voor de hogere inkomens stap voor stap verminderd.”

Andere kleinere veranderingen zijn:
  • De aftrek van studiekosten wordt beperkt tot de verplichte kosten van de opleiding. Maar de drempel gaat naar beneden, van 500 naar 250 euro.
  • De hypotheekrente van een restschuld van een verkochte woning, blijft de komende tien jaar aftrekbaar.
  • De rollator wordt al niet meer vergoed door de zorgverzekeraar en is nu ook niet meer aftrekbaar bij de specifieke zorgkosten. Ook bepaalde vruchtbaarheidsbehandelingen zijn niet meer aftrekbaar.
Dit jaar is er geen controlethema. Er zijn wel aandachtsthema’s. Een aantal mensen ontvangt vooraf per brief gerichte informatie. Die kan gaan over specifieke zorgkosten zoals dieetkosten en geneesmiddelen, over hypotheekverhoging, giften of een buitenlands pensioen.

Ondanks het feit dat er steeds minder aftrekposten zijn, vinden veel mensen het invullen van de Belastingaangifte nog best moeilijk, ook als ze het al jaren doen. Volgens onderzoek van het maandblad Plus Magazine zijn 50-plussers één tot vijf uur bezig met het invullen van de 100 tot 300 vakjes. Van deze groep vindt 37 procent het invullen lastig tot zeer lastig.

Maar de helft vindt het wel gemakkelijker dan vroeger, toen het nog op papier moest. Maar het werk loont wel. Want 50 procent van deze groep krijgt al voor 1 juli geld terug, vaak nog meer dan 500 euro. Vorig jaar kregen 2,4 miljoen mensen voor 1 juli al de definitieve aanslag in de bus.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X