Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Belastingdienst wil uw bitcoinvermogen weten

Heeft u bitcoins? Dan moet u die voor morgen opgeven aan de Belastingdienst. In box 3! De Aangifte Inkomstenbelasting over 2013 die voor 1 april moet worden ingezonden, houdt al rekening met virtuele betaalmiddelen als bitcoins. In het geautomatiseerde aangifteprogramma staat de bitcoin genoemd onder "overige bezittingen" in box 3.

Waarde per 1 januari telt mee
Bij het hulpprogramma dat kan worden opengeklikt in de aangifte bij het deel "overige bezittingen" onder box 3 staat: "Virtuele betaalmiddelen, zoals bitcoins, staan op uw computer opgeslagen. U kunt deze alleen gebruiken als betaalmiddel op internet. U geeft van deze middelen de waarde in het economisch verkeer aan op 1 januari van het jaar van aangifte."

Daarmee heeft de Belastingdienst het bezit van bitcoins aangemerkt als vermogen, net zoals bank- en spaartegoeden. Het aanmaken van bitcoins is zoals het er naar uitziet niet in de aangifte opgenomen. In de Verenigde Staten is het aanmaken van bitcoins ondergebracht bij het inkomen en dient er via die tarieven belasting te worden betaald. Het belastingtarief op inkomen is groter dan die op vermogen.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X