Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Belastingdienst moet het makkelijker maken

De Belastingdienst moet het niet zozeer leuker, maar vooral makkelijker maken. Daarvoor pleit Peter Kavelaars, hoogleraar fiscale economie, op BNR. Volgens hem moeten er twee dingen gebeuren: "Het systeem moet worden vereenvoudigd en de Belastingdienst moet daar beter op zijn ingespeeld."

Kavelaars, werkzaam aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en lid van de commissie-Dijkhuizen die advies gaf aan Weekers over de Belastingdienst, reageert op deze zender op het vertrek van de staatssecretaris van Financiën. Vorige week werd bekend dat veel mensen hun huur-, zorg- of andere toeslagen niet tijdig ontvangen. Weekers hield gisteravond de eer aan zichzelf en trad af. Maar de problemen bij de Belastingdienst zijn nog lang niet opgelost.

Wat moet er bij de Belastingdienst gebeuren om de problemen op te lossen?
Kavelaars: "Er moet in ieder geval goed worden gekeken naar het buitengewoon ingewikkelde systeem van toeslagen. Dat moet worden vereenvoudigd. Dat hebben we als commissie ook voorgesteld. Daar moet prioriteit aan worden gegeven, want daar ligt de kern van het probleem. De Belastingdienst moet dat uitvoeren en dan moet het allemaal goed lopen. Maar als je het allemaal ingewikkeld maakt - en daar is de Tweede Kamer ook een beetje debet aan - krijg je dat de uitvoering lastig wordt. Er moet iets gebeuren op twee vlakken: het systeem moet worden vereenvoudigd en de Belastingdienst moet daar beter op zijn ingespeeld."

Hadden ze beter moeten luisteren naar de commissie waar u deel van uitmaakt?
"Dat valt wel mee, daar is aardig naar geluisterd. Alleen kost het iets meer tijd om onze voorstellen uit te werken. De bedoeling is wel dat dat volgend jaar min of meer vorm gaat krijgen. Maar wij konden als commissie niet zo ver gaan als we wilden, omdat dat niet in onze taakopdracht zat. Maar we hebben wel aangegeven dat het systeem zelf nog veel eenvoudiger kan. Het moet wat 'ruwer', zeg maar: wat minder kosten. Dan kan je het toeslagensysteem eenvoudiger maken. Daarmee wordt de uitvoering ook gemakkelijker. Dan zal je dit soort problemen niet hebben. De bewindspersoon die benoemd gaat worden, moet duidelijk hart voor toeslagen hebben. Dat heeft nu prioriteit nummer één."

De top van de Belastingdienst blijft vooralsnog gewoon zitten. Moet die ook vervangen worden?
"Het is nog niet gebleken dat daar een fout zit. Dus vooralsnog zou ik zeggen dat er niet direct reden is om daar wat aan te doen. Het is wel zo dat zij er verantwoordelijk voor zijn. Maar aan de andere kant: zij moeten uitvoeren wat politiek Den Haag bedenkt. Als dat allemaal wat te complex is, zou je hooguit kunnen zeggen dat ze misschien wat meer hadden moeten waarschuwen dat dit niet of niet zo snel uitvoerbaar is. Maar om op dit moment ambtelijke koppen te laten sneuvelen, gaat mij te ver."

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X