Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Staatssecretaris Weekers treedt af

Staatssecretaris van Financiën Frans Weekers (VVD) is woensdagavond afgetreden na felle kritiek van de oppositie in de Tweede Kamer op zijn functioneren. Hij stelde onvoldoende draagvlak te voelen in de Tweede Kamer voor zijn persoon. De VVD-bewindsman lag al de hele dag onder vuur over de problemen rond het uitbetalen van toeslagen bij de Belastingdienst. Het was niet de eerste keer dat hij door de Kamer op het matje was geroepen over problemen bij de dienst. "Overtuig ons dat u de aangewezen persoon bent om alle wijzigingen bij de Belastingdienst door te voeren", zo vroeg Carola Schouten van de ChristenUnie letterlijk. "Ik acht mijzelf zeer wel in staat om dit proces vorm te geven", stelde Weekers eerder op de avond nog op deze vraag. "Ik zit goed in de materie."

Motie
De gehele oppositie had echter een motie van wantrouwen in voorbereiding. Toen de oppositie hem dit voorafgaand aan de hervatting van het debat liet weten besloot hij de eer uiteindelijk aan zichzelf te houden. Ook bij de coalitiepartijen zou er geen vertrouwen meer in hem zijn. In mei vorig jaar overleefde Weekers tenauwernood nog een motie van wantrouwen, destijds gesteund door zeven politieke partijen maar zonder meerderheid van de Tweede Kamer.

Reageren
Vorige week bleek dat zo'n 100.000 burgers onterecht nog geen huur-, zorg- of andere toeslagen hadden ontvangen wegens de maatregel waarbij toeslagen nog maar naar één banknummer worden overgemaakt. De Belastingdienst moet de gegevens controleren, maar heeft daarbij een forse achterstand. De oppositie verweet Weekers niet voldoende en pas te laat op de hoogte te blijven van de problemen bij de Belastingdienst. Vooral Jesse Klaver van GroenLinks toonde zich een fel criticus. Hij verweet de staatssecretaris vooral te reageren, in plaats van regeren. Weekers sloeg zich op verschillende momenten stamelend door het debat heen.

Onderzoek
Weekers zegde woensdagavond eerst nog een onderzoek naar de "massale productieprocessen'' binnen de Belastingdienst toe. Ook wilde hij de Kamer wekelijks een overzicht sturen over het aantal mensen dat onterecht nog geen toeslag heeft ontvangen, een idee van Kamerlid Henk Nijboer van coalitiepartij PvdA. "Ik ken geen bewindspersoon die iedere week moet rapporteren aan de Kamer. Wat voor vertrouwen spreekt daaruit? Zeker omdat het vanuit een coalitiepartij wordt gevraagd. Het is een onder curatele stellen van een staatssecretaris", oordeelde Klaver. De oppositie heeft opgelucht gereageerd op het besluit van Weekers. Volgens Alexander Pechtold was het voor Weekers 'de koninklijke weg' om de eer aan zichzelf te houden. "Het siert hem dat hij zijn eigen conclusie getrokken heeft", zo vindt ook Emile Roemer van de SP.

Koning
De staatssecretaris is de eerste bewindspersoon die zijn ontslagbrief indient bij Koning Willem Alexander. Weekers is de tweede bewindspersoon uit het kabinet-Rutte 2 die aftreedt. Vlak na het aantreden trad staatssecretaris van Economische Zaken Co Verdaas (PvdA) af.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X