Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Ombudsman verwijt fiscus onzorgvuldigheid bij teruggave voorlopige aanslagen

De Belastingdienst stortte teruggaven op de voorlopige aanslagen ib/pvv 2002 ten bedrage van ruim twee miljoen euro op een door verzoeker niet gewenst rekeningnummer. Volgens verzoeker had de Belastingdienst de juistheid van het gebruikte rekeningnummer niet gecontroleerd.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat verzoeker zelf abusievelijk het door de Belastingdienst gebruikte rekeningnummer aan de Belastingdienst had doorgegeven als rekeningnummer waarop teruggaven moesten worden gestort. De Nationale ombudsman oordeelde daarom dat de Belastingdienst geen verwijt was te maken van betaling op het gebruikte rekeningnummer.

Wel constateerde de Nationale ombudsman dat de Belastingdienst geen verklaring kon geven voor de reden dat op de kennisgeving van de teruggaven een ander rekeningnummer stond vermeld dan het rekeningnummer dat feitelijk was gebruikt en dat stond vermeld op de mededeling van terugbetaling. De Nationale ombudsman constateerde daarmee dat de Belastingdienst onduidelijk had veroorzaakt bij verzoeker. Het valt immers niet te rijmen dat een teruggave wordt overgemaakt op een rekeningnummer dat afwijkt van het nummer dat staat vermeld op de kennisgeving.

Bron

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X