Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Ombudsman: verificatieproces toeslagen onbegrijpelijk en onacceptabel

De Nationale ombudsman noemt het ‘onbegrijpelijk en onacceptabel’ dat toeslagen worden stopgezet tijdens het verificatieproces als daarvoor geen dringende reden aanwezig is. De ombudsman roept daarom nogmaals staatssecretaris Weekers op om de toeslagen over te maken tijdens het verificatieproces.

‘De nadelige gevolgen voor de burger werden in de afgelopen maanden nog verzwaard doordat de Belastingdienst in veel gevallen zes tot acht weken nodig had om de mutaties te verwerken. Daardoor zaten burgers nog eens extra lang zonder toeslag. Bovendien hebben veel burgers erover geklaagd dat zij helemaal geen brief van de Belastingdienst/Toeslagen hebben ontvangen. Pas nadat zij gebeld hadden met de Belastingtelefoon werd duidelijk dat de Belastingdienst gegevens en bewijsstukken van hen nodig had,’ aldus de ombudsman.

Werkwijze Belastingdienst/Toeslagen
Vanaf 1 december 2013 heeft de Belastingdienst/Toeslagen de uitbetaling van een groot aantal toeslagen opgeschort. Als het rekeningnummer niet voldoet aan de voorwaarden "...dan ontvangt de betreffende burger een zogenoemd verificatieverzoek. Ingeplande betalingen worden aangehouden. De burger wordt in de gelegenheid gesteld aan te tonen dat het opgegeven bankrekeningnummer op zijn naam staat." (blz. 6 bij 'Stap 2' van zijn brief van 28 januari 2014).

Deze werkwijze is volgens de ombudsman in strijd met hetgeen staatssecretaris Weekers in zijn persbericht van 29 november 2013 heeft geschreven: "De nieuwe wetgeving gaat in op 1 december 2013, met een overgangsperiode tot 1 juli 2014. Die tussenperiode moet mensen in staat stellen de nodige wijzigingen aan de Belastingdienst door te geven."

Schrijnende voorbeelden
Hier volgen enkele schrijnende voorbeelden uit ‘de lange lijst van meldingen’ die bij de Nationale ombudsman binnen kwamen.

Mevrouw van Lunteren (gefingeerde naam)
Zonder nadere aankondiging heeft de Belastingdienst/Toeslagen de betaling van de Voorlopige teruggaaf en haar toeslagen op 15 januari 2014 opgeschort (Huurtoeslag, zorgtoeslag en KGB: in totaal 600 euro per maand). Het rekeningnummer waarop zij deze betalingen ontvangt, staat op haar naam. BelastingTelefoon vertelt haar op 16 januari jl, dat zij nog een brief zal ontvangen, waarop zij haar rekeningnummer kan vermelden en raadt haar aan om ook alvast de gegevens en bewijsstukken toe te sturen. Dat heeft ze diezelfde dag gedaan. "Meest frustrerende is dat de Belastingdienst mij financieel in de kou laat staan en er geen tussenoplossing mogelijk is, bijvoorbeeld de uitbetaling van een voorschot".

De heer van Kameren (gefingeerde naam)
"Meldt dat de toeslagen van zijn ouders in december zijn stopgezet. Begin december ontvingen zijn ouders de eerste brief van de Belastingdienst/Toeslagen. Volgens de BelastingTelefoon was dit al de derde brief. Verzoeker ontkent dit." Zij hebben de gevraagde gegevens en bewijsstukken begin december opgestuurd, maar wachten op 21 januari 2014 nog steeds op uitbetaling. De BelastingTelefoon zegt, dat het nog wel twee weken kan duren. "Wereldvreemd om mensen nu al bij voorbaat de kans niet eens te gunnen info op te sturen en gewoon maar de toeslagen op te schorten."

Mevrouw van der Weer (gefingeerde naam)
Haar toeslagen zijn in januari 2014 stopgezet (HT, ZT, KGB en KOT; totaal Euro 1.673 pm). Rekeningnummer staat op haar naam. Heeft over de stopzetting geen brief ontvangen. Heeft nooit problemen met de post. Heeft nu zelf navraag gedaan bij het Belastingkantoor. Daar vertelde men dat de Belastingdienst/Toeslagen onderzoek doet naar het rekeningnummer.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X