Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Pensioensysteem benadeelt jongeren

Jongeren worden benadeeld door het huidige pensioensysteem. Dat komt door de zogeheten doorsneepremie die de meeste pensioenfondsen hanteren. Alle deelnemers in een pensioenregeling betalen dezelfde premie, waardoor jongeren meebetalen aan de opbouw van het pensioen van ouderen. Dat staat in een notitie van het Centraal Planbureau (CPB), die staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken vrijdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het systeem van de doorsneepremie dateert uit de tijd dat de meeste mensen hun hele leven dezelfde baan hadden. Het werkte toen wel eerlijk, aldus het CPB. Maar in de huidige tijd functioneert de subsidie van de jonge aan de oudere generatie niet meer goed. Jongeren wisselen vaker van baan en dus ook van pensioenfonds of ze worden zzp'er. Het gevolg van de nadelen voor jongeren is dat het draagvlak onder het pensioenstelsel wordt ondermijnd.

Alternatief
Het CPB presenteert een aantal alternatieve pensioensystemen, waarbij de nadelen verdwijnen. Pensioen kunnen dan bovendien hoger uitvallen. De overgangskosten van zo'n neutraler systeem kunnen echter oplopen tot zo'n 100 miljard euro. Klijnsma trekt nog geen conclusies, maar vindt wel dat de CPB-notitie kan bijdragen aan de discussie.

Boos
CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt is boos dat Klijnsma het rapport nu pas naar de Kamer heeft gestuurd, terwijl het al in oktober af was. ''Dat dit gebeurt twee dagen nadat er een pensioenakkoord is gesloten, kan echt niet door de beugel. Er is informatie achtergehouden.'' Omtzigt vindt het ook niet kunnen dat het CPB het rapport al die tijd niet op zijn website heeft geplaatst. ''Dat doen ze met andere rapporten wel altijd. Blijkbaar is er politieke druk uitgeoefend op het CPB.'' Omtzigt gaat Kamervragen stellen en een brief schrijven aan het CPB.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X