Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Filipijnse migranten mogen langer blijven

Filipijnse au pairs en andere Filipijnse migranten die in Nederland zijn, hoeven nog niet terug naar hun thuisland als zij uit het getroffen gebied van de tyfoon Haiyan komen. Ook als hun verblijfsvergunning is afgelopen, mogen ze tot 1 maart 2014 in Nederland blijven.

Staatssecretaris Teeven heeft dat besloten in verband met de uitzonderlijke omstandigheden in de Filipijnen na de natuurramp. De staatssecretaris wil Filipijnen die normaliter de komende periode terug zouden moeten omdat hun verblijfsrecht afloopt, iets meer tijd in Nederland geven. Filipijnen die voor deze regeling in aanmerking willen komen, kunnen een schriftelijk verzoek indienen bij de IND.

Het is onduidelijk hoeveel Filipijnen precies uit het getroffen gebied komen. Bekend is wel dat er vooral veel Filipijnse au pairs in Nederland zijn die baat bij de regeling kunnen hebben. Zij moeten normaliter na een jaar terugkeren. Verlenging van de verblijfsvergunning in het kader van uitwisseling is voor hen niet mogelijk.

Maandelijks eindigt het verblijfsrecht van tien à twintig Filipijnse au pairs in Nederland. Zij mogen nu iets langer blijven als ze uit het rampgebied komen en gezien de omstandigheden nog niet terug willen. Ze moeten dan wel zelf voor onderdak en hun levensonderhoud zorgen. Een eventuele adreswijziging moet worden doorgegeven aan de IND.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X