Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Asscher niet eens met strengere eisen arbeidsmigranten

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken is het niet eens met de wens van de gemeenten Rotterdam en Den Haag om Roemenen en Bulgaren straks niet automatisch een BSN te geven. Gemeenten zijn op basis van Europese regels verplicht een burgerservicenummer (BSN) te verstrekken aan migranten, liet de minister weten in een reactie. Het weigeren daarvan is bovendien nadelig voor de migranten. Zij worden dan getroffen, en niet de huisjesmelkers en/of de malafide werkgevers, aldus de minister.

Den Haag en en Rotterdam willen eerst controleren of de migranten een baan en goede huisvesting hebben. Nederland is volgens EU-regels verplicht vanaf 1 januari de grenzen open te stellen voor werknemers uit Roemenië en Bulgarije.

Asscher noemt het 'goed dat steden maatregelen nemen om de komst van Bulgaren en Roemenen in goede banen te leiden', maar denkt dat de voorstellen van Rotterdam en Den Haag niet de juiste manier zijn. 'Bulgaren en Roemenen moeten worden ondersteund als ze uitgebuit worden en bestraft als ze overlast veroorzaken.'

'Gemeenten krijgen beter zicht'
Om woonoverlast tegen te gaan en de registratie te verbeteren hebben Rijk en gemeenten gezamenlijk al diverse maatregelen genomen, laat Asscher weten. Per 6 januari worden arbeidsmigranten die korter dan vier maanden in Nederland verblijven ingeschreven in het Register Niet-ingezetenen en zij krijgen zodoende een BSN-nummer. Het verstrekken van een BSN-nummer aan arbeidsmigranten zorgt er volgens de minister juist voor dat de gemeenten beter zicht krijgen op deze groep. Ook moeten arbeidsmigranten die hier kort verblijven daardoor belasting betalen.

In een interview met NRC Handelsblad onderstreept Asscher dat hij Roemeense en Bulgaarse arbeidsmigranten liever niet had toegelaten per 1 januari. De minister vreest dat er meer naar Nederland komen dan verwacht. Dat was eerder bij de komst van Polen en andere Oost-Europeanen ook het geval, zegt hij.

Vorige week vroegen PVV en SP in de Tweede Kamer nog om voor Roemeense en Bulgaarse werknemers vast te houden aan het systeem van tewerkstellingsvergunningen. Deze motie werd echter verworpen.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X