Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Tijdens periode onbetaald verlof blijft dienstbetrekking bestaan

Wanneer in deze periode werkzaamheden worden verricht in loondienst in een andere lidstaat, is sprake van het plegen uit te oefenen van werkzaamheden in loondienst op het grondgebied van twee of meer lidstaten. Daarvoor is niet vereist dat de werkzaamheden gelijktijdig plaatsvinden. Eiseres is op grond van artikel 14, tweede lid aanhef, onderdeel b, enkel i van de Verordening premieplichtig haar woonland Nederland.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X