Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Luxemburg en Oostenrijk handhaven verzet tegen nieuwe Europese spaarrichtlijn

De nieuwe Europese spaartegoedenrichtlijn, die een einde zal maken aan het bankgeheim in alle lidstaten van de Europese Unie, wordt nog steeds tegengehouden door Luxemburg en Oostenrijk. Op de Ecofin-vergadering van afgelopen vrijdag gaven de twee landen aan dat er onvoldoende vooruitgang wordt geboekt in de onderhandelingen tussen de Europese Commissie en de niet-EU-landen Zwitserland, Liechtenstein, Monaco, Andorra en San Marino.

De spaartegoedenrichtlijn stond op de Ecofin-agenda om met unanieme stemmen te worden aangenomen, "maar die unanimiteit is niet bereikt", aldus een woordvoerder van het ministerie van Financiën. Afgelopen zomer legde de Europese Raad vast dat de richtlijn voor het einde van dit jaar moet zijn aangenomen. Volgens persbureau Dow Jones willen Oostenrijk en Luxemburg echter alleen meedoen als vaststaat dat ze, door het ondertekenen van de nieuwe voorwaarden, geen concurrentienadeel zullen ondervinden van de genoemde landen; Europese jurisdicties die niet tot de EU behoren.

Eurocommissaris Semeta (Fiscaliteit en Douane) liet vrijdag weten dat in Zwitserland nog enkele formaliteiten moeten worden afgehandeld voordat de onderhandelingen over het uitwisselen van informatie kunnen beginnen. Met de andere vier landen zijn de onderhandelingen inmiddels van start gegaan en "de resultaten zijn tot nu toe positief", aldus Semeta.

Koppositie
De Luxemburgse minister van Financiën Frieden zei vrijdag tegen Dow Jones dat volgens hem de onderhandelingen nog niet begonnen waren en dat daarom zijn land niet akkoord zal gaan met de nieuwe regels voor gegevensuitwisseling. Oostenrijk en Luxemburg houden momenteel nog vast aan hun bankgeheim, in combinatie met een bronheffing van 35 procent. Volgens Semeta is de Europese Unie inmiddels zijn koppositie kwijt als het gaat om gegevensuitwisseling. Refererend aan de initiatieven van de OECD en de G20 zei hij: "Wereldwijd is men in beweging. De EU moet daarbij niet achterblijven."

Eén kans
Luxemburg heeft op 10 april jl. wel aangegeven dat het vanaf 1 januari 2015 het bankgeheim zal opheffen. Daarmee had het land juist hoop gegeven voor de vastgelopen onderhandelingen over de spaartegoedenrichtlijn, die volgens de Europese Commissie het doel heeft "het verzekeren van een belastingheffing op inkomsten uit spaartegoeden die zich bevinden in een andere lidstaat". Op grond van deze richtlijn informeren de meeste belastingdiensten van de EU lidstaten elkaar over grensoverschrijdende rentebetalingen aan natuurlijke personen binnen de EU.

Overigens is Nederland een voorstander van het automatisch uitwisselen van gegevens over spaartegoeden, aldus het ministerie van Financiën, en worden de voorgestelde aanpassingen van de spaarrichtlijn van harte ondersteund. Er resteert nu nog één kans om voor het einde van het jaar tot een akkoord te komen over de nieuwe spaarrichtlijn: de volgende Ecofin-vergadering staat gepland voor 10 december.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X