Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Hypotheekrenteaftrek Duits ingezetenen in gevaar

Met ingang van 1 januari 2015 komt de keuzeregeling voor buitenlandse belastingplichtigen te vervallen. Buitenlandse belastingplichtigen die aan de 90%-voorwaarde voldoen, worden dan gelijk behandeld als binnenlandse belastingplichtigen. Zij komen dus voor dezelfde aftrekposten en heffingskortingen in aanmerking, zonder dat daarvoor expliciet hoeft te worden gekozen en zonder nadelen. Zij die niet aan de 90%-voorwaarde voldoen, kunnen niet meer voor binnenlandse belastingplicht kiezen. Of aan de 90%-voorwaarde is voldaan, wordt naar Nederlandse heffingsmaatstaven beoordeeld. Hiertoe zal de buitenlandse belastingplichtige met een inkomensverklaring van de belastingautoriteiten uit zijn woonland (Duitsland) inzage moeten geven in zijn niet-Nederlandse inkomen. Woont u in Duitsland en verdient u bijvoorbeeld 85% van uw totale verzamelinkomen in Nederland? Dan komt u vanaf 2015 niet meer in aanmerking voor Nederlandse belastingteruggave over uw Duitse hypotheekrente.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X