Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Financiele eindjaarstips: pak nog snel het voordeel!

FISCALE REGELS VERANDEREN JAARLIJKS. HAAL DAAROM VOOR HET EIND VAN DIT JAAR NOG FINANCIEEL VOORDEEL WAAR HET KAN!

Box 3 vermogen: nu geplande uitgaven doen
U betaalt 1,2 procent vermogensbelasting over uw vermogen boven de € 21.139 (voor fiscale partners geldt het dubbele bedrag). De peildatum voor de aangifte over 2013 is 1 januari 2013. Als u op het punt staat grote uitgaven te doen (auto kopen, huis verbouwen, schenkingen), kunt u die beter het eind van het jaar nog doen. Dat geld telt dan niet meer op mee op 1 januari 2014. Dat maakt voor de aangifte over 2013 niet uit, maar in 2015 plukt u daar de vruchten van. Een andere manier om uw box 3 vermogen te drukken, is door uw geld groen te beleggen. U betaalt over door de overheid goedgekeurde groene beleggingen namelijk geen vermogensbelasting (voor beleggingen tot € 56.420 per persoon). Bovendien krijgt u een extra belastingkorting (heffingskorting) van 0,7 procent van uw inleg. In totaal levert groen beleggen dus een belastingvoordeel op van 1,9 procent.

TIP: als u op het punt staat een auto te kopen of het huis te laten schilderen of verbouwen, kunt u dat het beste voor 1 januari doen en ook betalen! Hetzelfde geldt voor schenkingen aan bijvoorbeeld uw (klein) kinderen of goede doelen.

Belastingvrij schenken: verruimde mogelijkheden
Over schenkingen betaalt u schenkbelasting, maar er is altijd een vrijgesteld bedrag. Kinderen hebben in 2013 een vrijstellen van € 5.141, anderen € 2.057. U mag uw kinderen tussen de 18 en 40 jaar bovendien eenmalig € 24.676 belastingvrij schenken. Als een schenking gebruikt voor de eigen woning, is een bedrag van € 100.000 vrij van schenkbelasting (een tijdelijke maatregel die geldt tot 1 januari 2015 en betreft schenkingen aan iedereen). U moet zo'n schenking vastleggen in een overeenkomst: dat hoeft niet bij een notaris.

TIP: de eenmalige schenking voor de woning kan ook gebruikt worden voor het aflossen op de hypotheek (tot en met de restschuld)

TIP: als u meer wilt schenken dan het vrijgestelde bedrag, kunt u eind december schenken en nog een begin januari.

TIP: u hoeft een vrijgestelde schenking niet vast te leggen, maar het is wel verstandig om bij de bankoverboeking 'Schenking 2013' of iets dergelijks te vermelden.

TIP: wacht niet tot na kerst met geld overmaken, anders loopt u het risico dat de transactie formeel na 1 januari wordt geboekt.

Levensloopregeling: eenmalig belastingvoordeel
Als u een levensloopregeling hebt, kunt u alleen in 2013 het levenslooptegoed opnemen met een belastingkorting. U moet het hele tegoed opnemen. U betaalt dan inkomstenbelasting over 80 procent van het tegoed dan eind 2011 op uw levenslooprekening stond. Als u na 2013 levenslooptegoed opneemt, betaalt u wel over het hele opgenomen bedrag inkomstenbelasting. Eind 2021 wordt de levensloopregeling beëindigd. Wat er dan nog op uw levenslooprekening staat, wordt in een keer uitgekeerd en belast.

TIP: het hangt af van uw huidige en toekomstige inkomen wat voor u fiscaal het voordeligst is. Op ww.berekenhet.nl kunt u een berekening maken.

Aftrekbare giften: voorkom notariskosten
Giften aan goede doelen die voorkomen op de lijst van de ANBI's (Algemeen Nut Beogende Instelling) op de site van de Belastingdienst, zijn aftrekbaar. Bij giften aan culturele instellingen tot € 5.000 mag u zelfs 125 procent van het gegeven bedrag aftrekken van uw inkomen. Een gift van € 2.000 levert dan aan belastingaftrek € 2.500 op. Drempel: er is voor giften een drempel van 1 procent van uw verzamelinkomen (totaal van box 1, 2 en 3) met een minimum van € 60. Alleen het bedrag boven deze drempel mag u aftrekken. Voor periodieke giften gedurende minimaal vijf jaar is er geen drempel, mits deze giften zijn vastgelegd bij de notaris.

TIP: als u niet boven de drempel uitkomt. Kijk dan of dit wel het geval is als u geplande giften over meerdere jaren in een concentreert. Geef bijvoorbeeld in plaats van vijf jaar € 100 eenmalig € 500.

TIP: vanaf 2014 hoeft u niet meer naar een notaris om periodieke giften te laten vastleggen. Wilt u dit jaar nog schenken? Veel goede doelen regelen een (gratis) notaris voor periodieke giften boven een bepaald bedrag.

TIP: binnenkort zet de Belastingdienst een model- schenkingsovereenkomst op zijn website. Zowel de schenker als het ontvangende goede doel moet dit formulier invullen, ondertekenen en bewaren voor het geval de Belastingdienst daarom vraagt.

Hypotheekrente: vooruitbetalen
Als u hypotheekrente betaalt en volgend jaar minder inkomen heeft ( en dus in een lager belastingtarief valt), mag u de hypotheekrente over de eerst  zes maanden van het volgende jaar al dit jaar betalen en aftrekken voor de inkomstenbelasting. Natuurlijk moet uw bank wel meewerken aan deze plannen. Van lezers ontvingen we daarover wisselende reacties. Het lijkt soms wat overredingskracht te vergen. Vooruitbetalen is vooral interessant voor mensen die volgend jaar met pensioen gaan. Vanaf het moment dat u voor het eest AOW krijgt, betaalt u namelijk minder inkomstenbelasting in de eerste twee belastingschijven (tot € 33.363).

TIP: extra voordeel van het vooruitbetalen van de rente is dat u op 1 januari minder box 3 vermogen hebt en dus minder vermogensbelasting betaalt.

TIP: let erop dat u niet meer dan zes maanden hypotheekrente vooruit betaalt, want anders vervalt de hele aftrekbaarheid.

TIP: ook aftrekbare giften kunt u beter doen voordat u met pensioen gaat en minder belasting gaat betalen.

Goed om te weten!
  • Doe (en betaal) grote uitgaven zoals een auto of verbouwing voor 1 januari.
  • In 2013 eenmalig belastingvoordel op uw levensloopregeling.
  • Volgend jaar met pensioen? Betaal de hypotheekrente vooruit.
  • Groen sparen of beleggen: 1,9 procent belastingvoordeel.
  • Vanaf 2014 geen notaris meer nodig voor aftrekbare periodieke giften aan goede doelen.
Opmerking Robelco Tax Services: Niet zeker of deze tips ook van voordeel in uw situatie zijn? Onderneem dan alleen actie na overleg met uw fiscaal adviseur!

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X